Herijking gemeenschapshuizenbeleid ter inzage

Vrijdag 8 december 2023

De gemeentelijke betrokkenheid bij het reilen en zeilen van de vijf Sociaal culturele centra (SCC voorheen gemeenschapshuizen) is groot. Het gemeentelijk Bestuursprogramma 2022-2026 “Samen bouwen we aan een veerkrachtig Bernheze” beschrijft de ambities rondom zeven thema’s, waarvan de thema’s ‘Leefbare kernen’ en ‘Gezonde zorgzame gemeente’ een belangrijke basis vormen voor het huidige beleid in het sociaal domein.

De gemeente Bernheze vindt het belangrijk dat de SCC meegaan in de maatschappelijke veranderingen. De centra bieden een plek aan verenigingen en organisaties maar ook aan mensen die niet officieel zijn georganiseerd in groepsverband en bijvoorbeeld aan inwoners die eenzaam zijn. Het huidige beleid voor deze SCC was op delen verouderd. Om het beleid beter aan te laten sluiten op de toekomst is het herijkt.

Hoe is het herijkte beleid tot stand gekomen

De beleidsuitgangspunten in de notitie zijn tot stand gekomen na een interactief proces met alle besturen van de SCC en de gemeente. Deze uitgangspunten alsook de instrumenten die de gemeente inzet moeten ondersteunend zijn en helpen om te komen tot toekomstbestendige SCC.

Op dit moment is de herijking voor 80% klaar. De gemeenteraad en de SCC zijn hierover geïnformeerd. Op basis van de reacties van de SCC maken wij een 100% versie. Deze versie leggen wij vervolgens ter besluitvorming voor aan college en gemeenteraad. Dit vindt plaats in het eerste kwartaal van 2024.

Ter inzage

Dat betekent dat we deze 80% versie ook aan u ter inzage voor kunnen leggen. Tot en met 7 januari 2024 heeft u de tijd om een vraag en/of zienswijze over de 80% versie in te dienen. De 80% versie van het beleid voor de SCC kunt u vinden op www.samenbernheze.nl. Via deze website kunt u ook uw mening delen.

Meer nieuws

RSS feed van de nieuwsberichten