Integraal Meerjaren beleidsplan Sociaal Domein 2023-2028

Dinsdag 16 januari 2024

De gemeenteraad heeft in december een Integraal Meerjaren beleidsplan Sociaal Domein voor de jaren 2023-2028 vastgesteld. Kortweg: het Breed Maatschappelijk Beleid (BMB). In dit Breed Maatschappelijk Beleid bepalen we de koers, de ambities en uitgangspunten voor het sociaal domein voor de komende jaren.

Met de vele maatschappelijke uitdagingen binnen het Sociaal Domein vinden we het belangrijk om te werken aan een samenleving waarin iedereen mee kan blijven doen, lokaal kan ontspannen en ontmoeten en zich kan blijven ontwikkelen. Dit vraagt om een andere manier van werken, om samen aan de slag te gaan en samen verantwoordelijkheid te nemen. Gezamenlijk gaan we invullen hoe we dat gaan doen en werken we aan de uitvoeringsprogramma’s. Zo zorgen we er met elkaar voor dat Bernheze een fijne plaats blijft om te wonen en te werken: Een Buiten Gewoon Bernheze.

Wegwijzer

Met de komst van Wegwijzer, onze integrale toegang voor hulp, zorg en ondersteuning, hebben we al stappen gezet in de samenwerking vanuit integrale verantwoordelijkheid met onze inwoners en maatschappelijke partners. Op 27 november jl. vond er een bijeenkomst plaats vanuit Wegwijzer met veel verschillende partners. Daar hebben we verkend hoe we vragen van onze bewoners goed kunnen beantwoorden en met wie we daarin kunnen samenwerken. We hebben het netwerk inzichtelijk gemaakt. Alle aanwezigen hebben kunnen ervaren hoe we elkaar nodig hebben en wat samenwerken doet in het oplossen van problemen.

Bernheze Bespreekt

De komende jaren betrekken we u bij het uitwerken van de uitvoeringsplannen van het BMB. Want alleen samen kunnen wij de maatschappelijke uitdagingen aan. Wij nodigen u graag uit om met ons hieraan vorm te geven. U gaat van ons horen, maar laat u ook horen. Dat waarderen wij! U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst “Bernheze Bespreekt”. Deze wordt georganiseerd op 28 maart a.s. U kunt dan meedenken over het eerste uitvoeringsprogramma van het BMB. Aanmelden kan via de website Samen Bernheze.

Meer nieuws

RSS feed van de nieuwsberichten