Waarnemend burgemeester Antoine Walraven neemt afscheid

Woensdag 17 januari 2024

Woensdag 17 januari heeft waarnemend burgemeester Walraven zijn laatste werkdag in de gemeente Bernheze. Waarnemend burgemeester Antoine Walraven heeft bijna een jaar het ambt vervuld. Wethouder en locoburgemeester Edwin Daandels namens het college van B&W: ‘We kijken positief terug op deze periode en willen waarnemend burgemeester Walraven hartelijk danken voor zijn inzet.’

Antoine Walraven was voorheen acht jaar lang burgemeester van Mill en Sint Hubert. Walraven heeft veel ervaring in de politiek, werkt opbouwend en heeft in deze periode verbinding vooropgezet. Met veel plezier kijkt hij terug op zijn periode in Bernheze. In zijn afscheidscolumn ‘Houdoe en bedankt!’ benoemt Walraven in het bijzonder de prettige en inspirerende ontmoetingen met inwoners en ondernemers. Hij bedankt het gemeentebestuur, de ambtelijke organisatie maar vooral door de inwoners, de verenigingen en het bedrijfsleven voor het warme welkom en de samenwerking.

Vanaf 24 januari 2024 wordt Mark de Man de nieuwe burgemeester van Bernheze. In de tussentijdse periode neemt Edwin Daandels, als eerste locoburgmeester, de taken over.

Meer nieuws

RSS feed van de nieuwsberichten