De aanslag gemeentelijke- en waterschapsbelasting komt er aan

Donderdag 25 januari 2024

In februari ontvangt u de jaarlijkse aanslag gemeentelijke- en/of waterschapsbelastingen. Per post in uw brievenbus of digitaal in uw berichtenbox als u zich heeft aangemeld voor MijnOverheid. U ontvangt deze aanslag in opdracht van uw gemeente van Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB). Meer weten? Lees dan verder.

Wist u dat BSOB de belastingtaak voor uw gemeente uitvoert?

Wij zorgen ervoor dat iedereen die belasting moet betalen (belastingplichtigen) een aanslagbiljet krijgt en betaalt. Voor sommige belastingen hebben we een WOZ-waarde nodig. Deze bepalen wij ook. We zetten zoveel mogelijk belastingen van de gemeente op één aanslagbiljet. Zo weet u direct hoeveel belasting u voor het hele jaar moet betalen. Met uw belastinggeld draagt u bij aan de veiligheid, de leefbaarheid en de voorzieningen in uw gemeente.

Welke informatie vindt u op de aanslag?

Op de aanslag ziet u de bedragen voor de verschillende belastingsoorten zoals bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing. U krijgt ook informatie over hoe u kunt betalen, kwijtschelding kunt aanvragen of bezwaar maken. Op www.bs-ob.nl vindt u meer informatie. Ook vindt u daar onze Digitale Balie waar u veel zaken zelf kunt regelen. Komt u er niet uit? Bel ons via 088 – 551 0000. Wij helpen u graag.

Ook ziet u uw nieuwe WOZ-waarde

Voor sommige belastingen (zoals bijvoorbeeld de onroerendezaakbelasting, waterschapsbelasting en eigenwoningforfait) hebben we een WOZ-waarde nodig. Deze bepalen wij ook. Hoe doen wij dat? Onze taxateurs werken met computermodellen. Zij vullen een model met allerlei gegevens over de woningmarkt. De computer analyseert de gegevens en huizenprijzen, de taxateur kijkt dit na en stelt vervolgens de WOZ-waarde vast. Meer weten over de WOZ-waarde? Bekijk dan deze video op Youtube of ga naar de website www.bs-ob.nl/WOZ.

Hebt u vragen of wilt u meer informatie?

Bel ons via 088-551 0000 of kijk op de website www.bs-ob.nl. Wij helpen u graag! U kunt ook zelf veel regelen via onze Digitale Balie. Daar kunt u inloggen met uw DigiD.

Meer nieuws

RSS feed van de nieuwsberichten