Luiercontainers blijven!

Woensdag 31 januari 2024

Op donderdag 25 januari besloot de gemeenteraad dat de gemeente niet stopt met de gescheiden inzameling van luier- en incontinentiemateriaal. Inwoners van Bernheze hoeven dit afval niet in hun restafval-minicontainer aan te bieden. De serviceverlening aan gebruikers van wegwerpluiers wordt ongewijzigd voortgezet. De speciale ondergrondse containers voor luiers blijven in gebruik.

Geen milieuvoordeel bij luiers

Er is een belangrijk verschil tussen de gescheiden inzameling van luiers en van andere afvalsoorten. De recycling van bijvoorbeeld glas, gft, textiel en papier levert goed herbruikbare grondstoffen op en is goed voor het milieu. Bij luiers is dat op dit moment niet het geval. Luierrecycling is technisch mogelijk, maar de verwerkingscapaciteit is beperkt. Het aanbod van luierafval is veel groter dan de enige(!) luierrecycling-fabriek kan verwerken. Daardoor belandt een groot deel van deze afvalstroom samen met het restafval in de verbrandingsoven. De gescheiden inzameling van luiers levert op dit moment geen milieuvoordeel. Uitbreiding van die verwerkingscapaciteit wordt niet op korte termijn verwacht. Wilt u gaan voor een duurzaam alternatief? Kies dan voor het gebruik van katoenen of wasbare luiers.

Serviceverlening belangrijk

De gemeenteraad vindt serviceverlening aan inwoners die gebruik maken van luiers belangrijk en heeft besloten door te gaan met de gescheiden inzameling van luiers en incontinentiemateriaal. Dat betekent dat de ondergrondse containers voor luiers in gebruik blijven!

Bekijk de pagina Luiers voor meer informatie over het inleveren van luiers en incontinentiemateriaal.

Meer nieuws

RSS feed van de nieuwsberichten