Verlenging tijdelijke opvang Oekraïense mensen in Bernheze

Woensdag 28 februari 2024

Na zorgvuldige afweging met de omwonenden heeft het college van B&W besloten om de verblijfsduur van de crisisnoodopvang in Heeswijk- Dinther te verlengen tot 1 oktober 2024. Daarbij wordt voor de bewoners van de crisisnoodopvang die verhuizen naar een reguliere plek in de gemeente Bernheze gebruik gemaakt van een uitlooptermijn tot maximaal 31 december 2024.

Burgemeester Mark de Man: “De oorlog in Oekraïne is helaas nog niet ten einde en de behoefte aan crisisnoodopvangplekken blijft groot. Als Bernheze bieden wij mensen uit Oekraïne een veilige en tijdelijke plek. Daarbij is een constructieve dialoog met omwonenden en het draagvlak uit de buurt waardevol.”

Besluit genomen na gesprek met omwonenden

Als eerdere einddatum werd 1 april 2024 genoemd. Gezien de landelijk situatie en de aanhoudende behoefte aan tijdelijke accommodaties voor Oekraïense vluchtelingen verwachtte de gemeente Bernheze een formeel verzoek voor een verlenging.

Vooruitlopend op dat verzoek is de gemeente proactief in gesprek gegaan met de omwonenden. De inloopavond voor omwonenden op 7 februari stond in het teken van een eventuele verlenging. Op 20 februari is – na de ontvangst van het officiële verzoek - nogmaals met de omwonenden gesproken. De afdronk was dat de buurt over het algemeen positief tegenover een verlenging staat. Het college van B&W vond dat daarna pas een besluit genomen kon worden.

Verlenging tot 1 oktober 2024

Het gaat om een verlenging tot 1 oktober 2024. Door het positieve draagvlak vanuit de gemeenschap heeft het College van B&W op 27 februari besloten tot verlenging van de crisisnoodopvang tot 1 oktober 2024. Uitgangspunt is dat vanaf september de instroom van nieuwe bewoners stopt en dat in oktober daadwerkelijk deze opvanglocatie stopt. Een voorbehoud is gemaakt voor bewoners die aansluitend in Bernheze gehuisvest worden. Daar blijft de crisisnoodopvang tot maximaal 31 december 2024 beschikbaar voor.

Projectleider Ron Crone zegt: “Het prettige contact en de open communicatie met de omwonenden hebben geleid tot een positieve sfeer van begrip en solidariteit. Het is hartverwarmend om te zien dat zij vluchtelingen als medemensen beschouwen en positief staan ten opzichte van een verlenging.”

Meer nieuws

RSS feed van de nieuwsberichten