Divers programma eerste Ontmoeting natuurgebied De Maashorst

Donderdag 7 maart 2024

Donderdagavond 14 maart vindt in Nistelrode de eerste editie plaats van een nieuwe, brede informatie- en participatiebijeenkomst: Ontmoeting natuurgebied De Maashorst. In het eerste deel van de bijeenkomst staat een korte presentatie centraal. Die gaat over waar we staan in het natuurgebied en wat er de komende tijd aan ontwikkelingen en projecten op de agenda staat. Daarna kunnen bezoekers terecht aan zes thematafels om mee te denken én praten over diverse onderwerpen.

De partners in het natuurgebied -gemeenten Bernheze, Maashorst en Oss, Staatsbosbeheer en Waterschap Aa en Maas- organiseren de bijeenkomst. Zij willen dat zo veel mogelijk inwoners, ondernemers en belangengroepen de kans krijgen om betrokken te zijn bij de ontwikkeling van natuurgebied De Maashorst. Daarom vindt vanaf dit jaar in het voor- en najaar deze bijeenkomst plaats.

Gevarieerde thema's

Ontmoeting natuurgebied De Maashorst vindt plaats op donderdagavond 14 maart, in cultureel centrum Nesterlé in Nistelrode. Vanaf 19.15 uur kun je terecht en om 19.30 uur start de bijeenkomst. Om 21.30 uur wordt de bijeenkomst afgesloten.

Na de centrale presentatie waar de bijeenkomst mee start, kun je aansluiten bij één van de zes themagesprekken. Er is gelegenheid om bij meerdere gesprekken aan te sluiten; er zijn drie rondes van circa 20 minuten.

Een korte toelichting per thema:

  • Project Uitkijkpunt: Gemeente Maashorst wil een uitkijkpunt realiseren in het natuurgebied. Tijdens deze avond halen zij ideeën en wensen op, via een interactieve kaart. Je kunt je daarna ook aanmelden voor de klankbordgroep voor het project.
  • LEADER Brabantse Peel subsidiemogelijkheden: De Brabantse Peel heeft € 2,5 miljoen van het Europese LEADER-subsidieprogramma ontvangen om de leefbaarheid op het platteland te bevorderen. Projecten van inwoners, stichtingen, verenigingen en ondernemers kunnen binnen bepaalde thema's subsidie aanvragen.
  • Brabants Landschap: De Stimuleringsregeling Landschap (Stila) heeft als doel om landschapsontwikkeling door boeren en burgers in het buitengebied van Brabant te stimuleren. ErvenPlus is een project om meer soortenrijkdom op en rondom je erf te creëren. Het Brabants Landschap is aanwezig om uitleg te geven en vragen te beantwoorden over deze onderwerpen.
  • Vraag het de boswachter: Tijdens de bijeenkomst zijn diverse boswachters aanwezig. De boswachters kennen het gebied op hun duimpje. Heb je vragen over het natuurgebied? Zij staan je graag te woord.
  • Watermaatregelen op De Maashorst: Natuurgebied De Maashorst kampt al lange tijd met droogte en de gevolgen van verdroging. Extra maatregelen zijn nodig, zowel voor herstel, als om voorbereid te zijn op de toekomst. Wie meer wil weten over de geplande maatregelen kan aansluiten bij dit themagesprek.
  • Wensen en ideeën: Tijdens de bijeenkomst kun je op een interactieve kaart wensen en ideeën voor het natuurgebied kwijt. Deze wensen en ideeën toetsen we aan het vastgestelde beleid en beschikbaar budget. Daarna bekijken we voor welke wensen/ideeën het meeste draagvlak is en waar we mee aan de slag gaan.

Ben jij erbij?

Iedereen met belangstelling voor of betrokkenheid bij natuurgebied De Maashorst is welkom. Kom je ook? Zorg dan dat je uiterlijk om 19.30 uur aanwezig bent. We zien ernaar uit je te ontmoeten op 14 maart! Kijk voor meer informatie over natuurgebied De Maashorst op www.natuurgebieddemaashorst.nl.

Meer nieuws

RSS feed van de nieuwsberichten