Krachten bundelen voor de toekomst: Omgevingsvisie Bernheze 2040 definitief goedgekeurd

Vrijdag 8 maart 2024

Op 7 maart heeft de gemeenteraad de Omgevingsvisie Bernheze 2040 definitief vastgesteld. Dit document is een mijlpaal voor de gemeente Bernheze.De omgevingsvisie is tot stand gekomen door samenwerking met inwoners, ondernemers en zo’n honderd partners.

Bernheze Bespreekt

Op 28 maart, tijdens Bernheze Bespreekt, zullen alle betrokken partners samenkomen om gezamenlijk de viering van deze mijlpaal bij te wonen. Voor het eerst hebben zij een gezamenlijke visie op de toekomst van Bernheze waarin hun belangen zorgvuldig zijn meegenomen.

Toekomstgericht

De gemeenteraad complimenteert de gemeente Bernheze voor het proces. Dit heeft geresulteerd in een breed draagvlak. Deze langdurige visie is bedoeld om de omgevingskwaliteit te verbeteren en een toekomst te creëren die schoon, duurzaam, leefbaar, gezond en klimaatbestendig is. Een toekomst die zorgt voor een evenwichtige toedeling van functies voor onder meer landbouw, natuur, wonen, recreatie, economie en water. Nieuwe initiatieven dienen nu aan te tonen dat zij bijdragen aan deze verbeterde toekomst volgens de vastgestelde omgevingsvisie.

Wethouder Daandels merkt op; “Deze visie biedt richting en creëert nieuwe initiatieven. Dat maakt dat we werken aan een sterke gemeente, waar we samenwerken aan een betere toekomst”.

Flexibiliteit

Belangrijk is om te benadrukken dat de omgevingsvisie niet in beton is gegoten. Het zal meebewegen met nieuwe maatschappelijke uitdagingen en vraagstukken. Door op deze manier samen te werken geven gemeente Bernheze en partners de toekomstige generaties een sterk Bernheze.

Meer weten?

Meer over de omgevingsvisie is te vinden op onze website Samen Bernheze.

Meer nieuws

RSS feed van de nieuwsberichten