PMD-zak is voor verpakkingsafval

Donderdag 14 maart 2024

De gemeente Bernheze verstrekt de inwoners PMD-zakken voor de gescheiden inzameling van plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons. De PMD-zakken worden gratis verstrekt via de supermarkten. De gemeente constateert een toename van het oneigenlijke gebruik van deze zakken. Oneigenlijk gebruik houdt in dat de zakken voor andere doeleinden worden gebruikt dan de inzameling van PMD-verpakkingsmaterialen.

Gratis maar niet kosteloos

De uit gerecycled plastic gemaakte zakken worden gefinancierd uit de opbrengsten van de afvalstoffenheffing, de gemeentelijke belasting voor afvalinzameling en -verwerking. Inwoners die de zakken alleen gebruiken voor het aanbieden van PMD betalen zo onbedoeld mee aan de zakken die voor andere toepassingen gebruikt worden.

Help mee

Het oneigenlijk gebruik kan ertoe leiden dat de voorraad in de supermarkt uitgeput raakt. Helpt u mee te voorkomen dat dorpsgenoten die zakken nodig hebben voor hun PMD-afval misgrijpen? Wij roepen alle inwoners van Bernheze op om de PMD-zakken alléén te gebruiken voor het aanbieden van het verpakkingsafval. Samen houden we Bernheze schoon én de afvalstoffenheffing betaalbaar!

Meer nieuws

RSS feed van de nieuwsberichten