Jaarverslag klachten en gedragingen 2023

Woensdag 27 maart 2024

Gemeente Bernheze heeft een goede dienstverlening hoog in het vaandel staan. Als inwoners, ondernemers of organisaties niet tevreden zijn over de dienstverlening dan kunnen zij hierover een klacht indienen. Jaarlijks maken we een overzicht van het aantal klachten dat hierover binnenkomt. In 2023 waren dat 33 klachten.

Iets minder dan de helft (46%) van de ontvangen klachten was terecht. De klachten gingen met name over de snelheid waarmee op vragen en verzoeken is gereageerd, het verstrekken van de juiste informatie en gedrag. De klachten konden meestal snel en naar tevredenheid worden opgelost. Vaak gebeurt dat door met de mensen in gesprek te gaan. Elke klacht - of deze nu terecht is of niet - wordt door de gemeente serieus genomen. Samen werken we binnen de gemeente continu aan het verbeteren van de dienstverlening aan onze inwoners.

Het jaarverslag dat over de klachten in 2023 is gemaakt, is terug te vinden op de pagina klacht over medewerker of bestuurder. Hier vind u ook informatie over onze klachtenregeling.

Meer nieuws

RSS feed van de nieuwsberichten