Belangrijke stap voorwaarts voor recreatie en toerisme in Bernheze

Woensdag 10 april 2024

De gemeente Bernheze zet een belangrijke stap voorwaarts in het bevorderen van haar toeristisch-recreatieve aanbod met de hernieuwde samenwerking met de Coöperatie Brabantse Juweeltjes. Na het behalen van positieve resultaten is een nieuwe overeenkomst gesloten voor de periode 2024 tot en met 2026. Hierin zijn afspraken gemaakt over de verdere inzet en ontwikkeling van het concept in de komende jaren.

Wethouder Marius Tielemans is enthousiast: ‘Bernheze heeft veel juweeltjes van bedrijven op het gebied van recreatie en toerisme en deze hernieuwde samenwerking zal een toekomstbestendige impuls en stimulans mogelijk maken’. Voorzitter Jan Schaapsmeerders van Coöperatie Brabantse Juweeltjes is ook enthousiast: “De tijd is nu aangebroken om de groei, betekenis en bekendheid van de Brabantse Juweeltjes verder vorm te geen”.

Ambitie

In het recreatievisie van de gemeente is een ambitie gesteld om het toeristisch-recreatieve aanbod van Bernheze effectief te promoten. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van het marketingconcept ‘Brabantse Juweeltjes’ in 2020, tot stand gekomen door nauwe samenwerking met verschillende vertegenwoordigers uit de recreatiesector in Bernheze. Dit concept, te vinden op de website van brabantsejuweeltjes richt zich op het in kaart brengen en promoten van unieke recreatieve bestemmingen en activiteiten in de regio.

Vertegenwoordigers

De Coöperatie Brabantse Juweeltjes bestaande uit Koninklijke Horeca Nederland afd. Bernheze, Coöperatie AA-land, Agrarische Natuurvereniging Maashorstboeren, Stichting Maashorst Ondernemers, Stichting Centrummanagement Heesch en Stichting Aangenaam Heesch, speelt een centrale rol in het vermarkten van het toeristisch-recreatieve aanbod tussen Den Bosch en Nijmegen en via het concept Brabantse Juweeltjes. Hoewel de focus ligt in Bernheze, staan ze open voor samenwerking met geïnteresseerden buitende regio, met als ambitie het concept verder te verspreiden.

Meer nieuws

RSS feed van de nieuwsberichten