Verbeteringen aan Weijen in Nistelrode

Woensdag 10 april 2024

In het kader van de korte termijn aanpassingen Weijen, zijn er kort geleden in samenspraak met de dorpsraad, verschillende maatregelen genomen om de veiligheid en verkeerstromen te verbeteren.

Zo is er een drempel geplaatst, is de markering op het fietspad aangepast en is een aanzienlijk deel van het voetpad langs Weijen hersteld, waardoor voetgangers veiliger kunnen bewegen. Verder is bij de overgang van 50km/u naar 30km/u een wegmarkering aangebracht om automobilisten attent te maken op de snelheidsverandering.

Komende week zullen er verdere aanpassingen plaatsvinden op Weijen. Bij de overgang van 50 naar 30 km/u zal de rijbaan visueel versmald worden en zal een demontabele drempel worden geïnstalleerd. Hoewel deze drempel met goedkeuring van direct omwonenden wordt geplaatst, wordt verwacht dat deze na een korte periode weer zal worden verwijderd vanwege geluid- en trillingshinder.

Deze maatregelen zijn genomen met als doel de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in de buurt te verbeteren. We danken de bewoners voor hun inbreng, medewerking en begrip tijdens deze aanpassingen.

Meer nieuws

RSS feed van de nieuwsberichten