Veiligheidsmaatregelen voetverbinding Fercheval

Vrijdag 12 april 2024

In het voorjaar van 2023 zijn tijdelijke maatregelen genomen om de verkeersveiligheid tussen Fercheval en Nistelrode te verbeteren voor voetgangers. Dit gebeurde na een incident waarbij een internationale werknemer op de Dintherseweg is aangereden. De tijdelijke maatregelen bestonden uit het veiliger maken van de route over Molendellen en Maxend. Aan de Molendellen zijn lichtmasten geplaatst. De oversteek van de Dintherseweg is veiliger gemaakt met de installatie van ledpunten in de rijbaan. Verkeersborden zijn geplaatst om het verkeer te waarschuwen. Met deze maatregelen bieden we voetgangers een veiliger alternatief dan het lopen over de Dintherseweg en dragen bij aan de verkeersveiligheid.

Onderzoek structurele oplossing

Gelijktijdig met het aanbrengen van deze kortetermijnmaatregelen is gestart met het onderzoeken van mogelijke permanente oplossingen. Na een uitvoerig onderzoek en weging van een aantal oplossingen blijken de tijdelijk genomen maatregelen het meest geschikt te zijn. Concreet betekent dat de situatie zoals deze nu is behouden blijft.

Verantwoordelijkheid Fercheval en medewerkers

Om de verkeersveiligheid te vergroten heeft de exploitant ook zijn verantwoordelijkheid genomen. Zo zijn onder andere informatieborden geplaatst, delen ze reflecterende hesjes uit, stellen ze fietsen beschikbaar en wijzen ze de bewoners op wat ze zelf kunnen doen om de veiligheid te vergroten.

Meer nieuws

RSS feed van de nieuwsberichten