We werken aan een Woonzorgvisie om iedereen een fijn thuis te bieden

Donderdag 25 april 2024

Bernheze zet zich in om een prettige woonomgeving te bieden aan al haar inwoners. Daarom zijn we actief bezig met het ontwikkelen van een Woonzorgvisie. Dit doen we in samenwerking met verschillende partijen, waaronder welzijnsorganisaties, woningcorporaties, huisartsen, vrijwilligers mantelzorgers. Kortom, iedereen die bijdraagt aan het welzijn van onze inwoners en hen ondersteunt om comfortabel te wonen en te leven in Bernheze. Maar ook de inbreng van inwoners zelf is belangrijk. Hun betrokkenheid zorgt ervoor dat de gemeenteraad in december de juiste richtlijnen kan vaststellen voor de Woonzorgvisie. De visie wordt op deze manier van en voor iedereen.

Waarom een Woonzorgvisie?

Er wonen steeds meer oudere mensen in Nederland. En de oudere mensen worden ouder. Er zijn geen bejaardentehuizen meer, waardoor mensen langer thuis blijven wonen. Ook zien we dat door wijzigingen in de zorg er minder opvang is voor mensen met een zorgvraag. Zij komen terecht in reguliere woonwijken en niet langer meer in instellingen. Daarnaast zijn er ontwikkelingen die ervoor zorgen dat partijen moeten samen werken om mensen prettig te laten wonen in een veilige woonomgeving. Rijk, regio en gemeenten zijn zich hiervan bewust. Gemeenten zijn verplicht om een woonzorgvisie op te stellen. Dat moet ervoor zorgen dat ook mensen met een zorgvraag fijn kunnen wonen. Een aantal doelgroepen voor wie aandacht moet zijn in de woonzorgvisie ligt vast. Bijvoorbeeld senioren of mensen die vanuit een instelling in een woonwijk gaan wonen. Basis voor de visie zijn onder andere het Breed Maatschappelijk Beleid dat eind vorig jaar is vastgesteld en de Omgevingsvisie die de raad op 7 maart heeft goedgekeurd. Daarnaast wordt er gekeken naar de analyse van wonen en zorg in onze gemeente.

Participatiebijeenkomst op 21 mei

Tijdens Bernheze bespreekt op 28 maart heeft een aantal organisaties en inwoners al inbreng geleverd voor de Woonzorgvisie. ‘Bekijk per kern wat nodig is’ werd op die dag verschillende keren gehoord. Net als ‘bouw community’s’ en geef vrijheid om te bouwen. Met die inbreng gaan we wat doen. Die verdieping per kern willen we met organisaties en inwoners bespreken op dinsdag 21 mei a.s.

Aanmelden

Meer informatie, het programma en de mogelijkheid om uzelf voor de participatiebijeenkomst aan te melden, is terug te vinden op onze website SamenBernheze. Aanmelden kan tot 14 mei.

Meer nieuws

RSS feed van de nieuwsberichten