Aanpassingen parkeerterrein sportpark Droevendaal

Vrijdag 24 mei 2024

Onlangs heeft er een constructief gesprek tussen verschillende sportclubs en de gemeente plaatsgevonden. Er is uitvoerig gesproken over de uitdagingen rondom parkeren en verkeersveiligheid. Dit heeft geleid tot kortetermijnmaatregelen die de situatie zullen verbeteren.

Belangrijkste maatregelen

  1. Uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen. Dit zal de parkeerdruk verminderen en meer ruimte bieden aan bezoekers.
  2. Herinrichting van de parkeerplaats. De huidige indeling van de parkeerplaatsen wordt als verwarrend ervaren. De parkeerplaatsen worden anders ingericht waarbij er aandacht is voor de veiligheid van de gebruikers, waaronder kinderen.
  3. Nieuwe toegangsweg. Om een efficiëntere verkeersstroom te creëren, plannen we de aanleg van een nieuwe toegangsweg. Deze weg zal een vorm van eenrichtingsverkeer op het terrein mogelijk maken. De veiligheid en doorstroming wordt hiermee verbeterd.
  4. Een parkeerverbod langs de weg naar sportpark Droevendaal.
  5. Het gebied zal veiliger ingericht worden voor de voetgangers, met name voor de voetballers die tussen de kleedkamers en de sportvelden aan de overzijde van de weg lopen, evenals voor de korfballers die de weg moeten oversteken.

Uitvoering en planning

De werkzaamheden zijn gepland voor week 21-22, direct na het einde van de voetbalcompetitie en de zeskamp. We streven ernaar om de impact op de lopende activiteiten tot een minimum te beperken. Na de werkzaamheden zal het terrein weer beschikbaar zijn voor de opbouw van de kermis. Zodra de kermis is afgelopen en het terrein volledig toegankelijk is, brengen we diverse markeringen op de rijbaan aan. Denk hierbij aan pijlen die de rijrichting aangeven, zodat bezoekers zich gemakkelijk kunnen oriënteren.

We hopen dat deze maatregelen bijdragen aan een betere parkeerervaring op sportpark Droevendaal.

Meer nieuws

RSS feed van de nieuwsberichten