Gemeente Bernheze zet stap vooruit in opvang vluchtelingen

Donderdag 30 mei 2024

De gemeente Bernheze heeft een locatie voor de noodopvang van vluchtelingen in beeld. Het gaat om de locatie van het voormalige MOB-complex aan de Slabroekseweg 5, 5388 PX in Nistelrode voor maximaal 250 personen. Het raadsvoorstel wordt op 17 juni 2024 behandeld in de raadscommissie Bestuur en Strategie. Vervolgens wordt op 4 juli 2024 in de raadsvergadering een besluit genomen over de locatie en het aantal personen.

Tekort aan opvangplekken

Nederland heeft een tekort aan opvangplekken voor vluchtelingen. De verwachting is dat deze situatie aanblijft. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zoekt, in opdracht van staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar extra opvangplekken voor zowel de korte als langere termijn.

De gemeente Bernheze voelt zich verantwoordelijk om een bijdrage te leveren. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom op 28 mei 2024 het raadsvoorstel behandeld waarin het college aan de gemeenteraad vraagt om op 4 juli 2024 een raadsbesluit te nemen over de locatie en het maximaal aantal op te vangen personen.

Burgemeester Mark de Man: “Als we kijken naar de feitelijke situatie staat de vluchtelingenopvang op dit moment onder enorme druk, een druk die alleen maar toeneemt. Andere gemeenten om ons heen leveren al een bijdrage. Ook wij nemen onze verantwoordelijkheid. We zetten samen de schouders eronder om de opgave die voor ons ligt op te pakken.“

In het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet wordt een andere koers voor asielopvang aangekondigd. Met of zonder Spreidingwet, de feitelijke situatie en druk rondom opvanglocaties blijft onverminderd groot. Op korte termijn, voor een maximale periode van twee jaar, richten we ons op het opzetten van een noodopvanglocatie om de huidige situatie van opvangplekken voor vluchtelingen het hoofd te bieden. Op de langere termijn willen we eventueel op dezelfde locatie een reguliere opvang voor maximaal tien jaar realiseren, zodat we duurzame opvangmogelijkheden kunnen bieden.

Raadsbesluit

Het College van B&W vraagt aan de gemeenteraad een besluit voor de korte termijn als langere termijn over de locatie en het maximaal aantal op te vangen personen. De omwonenden van de locatie hebben een brief ontvangen over het besluit van het college. Ook zijn ze uitgenodigd voor informatiesessies, waarbij ze door de gemeente en het COA zo volledig mogelijk worden geïnformeerd over de ontwikkeling en er ruimte is om door te praten over verschillende thema´s.

Omgevingswet

De gemeente volgt bij de realisatie van noodopvang de reguliere procedure. Na vaststelling door de gemeenteraad is het aan het COA, als initiatiefnemer, een voorstel in te dienen.

De vergunningverlening doorloopt het gebruikelijke proces van het omgevingsplan. Dit neemt minimaal 8 weken in beslag. Tijdens dit proces gaan het COA in gesprek met inwoners, en ondernemers over hoe de opvang op een goede manier georganiseerd kan worden. Inwoners kunnen in gesprek gaan over diverse onderwerpen zoals veiligheid, zorg, (arbeids-) participatie en vrijwilligerswerk.

Bekijk hier het spoorplan besluitvorming (PDF, 103.9 kB) en de locatie in Nistelrode (PDF, 233.6 kB).

Meer nieuws

RSS feed van de nieuwsberichten