Jaarrekening 2023: positief resultaat en uitdagingen

Donderdag 6 juni 2024

Gemeente Bernheze sluit het jaar 2023 af met een positief resultaat van 5.3 miljoen euro. In de jaarrekening blikt het college van burgemeester en wethouders inhoudelijk en financieel terug op 2023. De gemeenteraad behandelt de jaarrekening op 4 juli.

De jaarrekening laat een positief resultaat van ruim 5,3 miljoen euro zien. Het resultaat vanuit de algemene bedrijfsvoering bedraagt € 3.658.193,02. In dit overschot zit nog 1,8 miljoen euro aan middelen die in 2024 worden besteed. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de ruim 3,6 miljoen euro toe te voegen aan de algemene reserves. Het resultaat vanuit de bouwgrondexploitatie bedraagt € 1.659.065,19. Hier gaat nog vennootschapsbelasting van af.Ook ten aanzien van dit bedrag is het voorstel om het toe te voegen aan de algemene reserves.

Ondanks de inflatie en stijgende (grondstof- en energie)kosten en onvoorziene projecten zoals de crisisnoodopvang van Oekraïners en uitbetaling van de energietoeslag, is het gelukt om de financiën op orde te houden. Wethouder Rien Wijdeven (Financiën): “We werkten samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aan de bouw van een veerkrachtig Bernheze. In 2023 hielden we vast aan het streven om financieel in balans te blijven en tegelijkertijd te werken aan onze ambities.”

Resultaten

Het woningaanbod is verbeterd door specifieke afspraken voor elke doelgroep. Met het vaststellen van het Groenstructuurplan zijn prioriteiten gesteld om in de toekomst onder andere hittestress, wateroverlast en droogte te verminderen. De vergroening van het centrum van Heesch is daar een voorbeeld van. Meer direct hebben we huishoudens geholpen de impact van de energiecrisis te verminderen. Agrarische ondernemers worden geholpen door een begeleidingsteam voor het maken van een transitie. De dienstverlening is verbeterd door digitalisering en procesoptimalisatie, burgerpeilingen, begeleiding van nieuwe medewerkers en initiatieven om personeel vast te houden. Daarnaast was 2023 een jaar van inventarisatie en analyse om de plannen uit het bestuursprogramma ‘Samen Bouwen aan een veerkrachtig Bernheze’ te realiseren. De eerste stappen in de uitvoering zijn gezet.

Uitdagingen

Ondanks het positieve resultaat en de bereikte resultaten, blijft structurele bekostiging van alle ambities een uitdaging voor de gemeente. De komende jaren worden moeilijk want gemeenten krijgen vanaf 2026 aanzienlijk minder geld vanuit het Rijk. De taken die bij gemeenten liggen worden er echter niet minder op. Wethouder Wijdeven: “Ik ben tevreden dat het ons is gelukt om positieve resultaten te boeken. Het geeft een basis waar we mee vooruit kunnen. Wel moeten we de komende tijd goed blijven kijken naar onze kosten, maar ook blijven investeren in de groei en ontwikkeling van alle kernen in Bernheze. Leefbaarheid en welzijn van onze inwoners staat voorop.”

Meer nieuws

RSS feed van de nieuwsberichten