Ontwikkelingen Nistelrode, kom naar de bijeenkomst op 1 juli

Vrijdag 28 juni 2024

De aantrekkingskracht van Nistelrode en het omliggende buitengebied groeit gestaag. Toch brengt deze groei ook uitdagingen met zich mee, zoals toenemende verkeers- en parkeerdrukte. Om de leefbaarheid van Nistelrode te waarborgen, slaan we de handen ineen. Op 1 juli organiseren we een bijeenkomst, van 19.00 tot 22.00 uur in cc Nesterlé, waar u van harte welkom bent om mee te praten over de toekomst van Nistelrode. De leefbaarheid van Nistelrode staat daarbij op nummer één.

SWOT-analyse

In opdracht van gemeente Bernheze voert een extern bureau een SWOT-analyse uit. Deze analyse omvat sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen waarbij alle ontwikkelingen in en om Nistelrode zijn meegenomen. Denk hierbij aan economische ontwikkelingen, mobiliteitsvraagstukken, woningbouw, sociale en gezondheidsaspecten. Op 1 juli willen wij graag met de inwoners van Nistelrode in gesprek om samen sterke en zwakke punten te benoemen. Ook willen we mogelijke kansen en bedreigingen bespreken. Het biedt handvatten om belangen af te wegen en gezamenlijk weloverwogen keuzen te maken voor een duurzame toekomst.

Meer nieuws

RSS feed van de nieuwsberichten