COA kan starten met haalbaarheidsonderzoek asielopvang

Donderdag 4 juli 2024

Op 4 juli 2024 heeft de gemeenteraad van Bernheze ingestemd met het raadsvoorstel om maximaal 250 asielzoekers op te vangen op het MOB-complex aan de Slabroekseweg 5 in Nistelrode. Dat betekent dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de haalbaarheid van een opvanglocatie op deze locatie gaat onderzoeken.

De gemeenteraad gaf tijdens de raadsvergadering aan dat ze de veiligheid van zowel bewoners van de opvang als inwoners van onze gemeente en van omwonenden van gemeenten Oss en Maashorst, belangrijk vindt. De bereikbaarheid van voorzieningen en natuurcompensatie zijn aandachtspunten die ze meegeeft aan het COA. Ook hecht de gemeenteraad veel belang aan de afspraken die het College van B&W met COA maakt en de bestuursovereenkomst waar dit in wordt vastgelegd.

Coördinerend wethouder Maarten Everling: “Er is nog altijd een groot tekort aan opvangplekken. Wij willen onze verantwoordelijkheid nemen om mensen in nood een plekje te bieden in onze gemeente. Nu de raad een weloverwogen besluit heeft genomen over het maximaal aantal personen en de locatie voor de noodopvang, kan de volgende stap gezet worden. Het COA gaat onderzoeken of de locatie geschikt te maken is voor de noodopvang.”

Start haalbaarheidsonderzoek

In het haalbaarheidsonderzoek kijkt het COA onder meer naar bereikbaarheid en infrastructuur, veiligheid in en om de locatie, flora en fauna, financiën, voorzieningen voor asielzoekers en het bevorderen van de integratie. Na de zomer geeft het COA tijdens een informatiebijeenkomst voor omwonenden meer informatie over het haalbaarheidsonderzoek en het verdere proces.

Omgevingsplan en participatie

Wanneer uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat de locatie geschikt gemaakt kan worden voor de noodopvang, dient het COA een plan in bij de gemeente. Het COA doorloopt daarbij de gebruikelijke procedure voor een Omgevingsplan of BOPA (Omgevingsvergunning buitenplanse omgevingsplanactiviteiten). Dit houdt in dat er een inspraakprocedure is voordat het plan wordt voorgelegd aan het College van B&W. Inwoners kunnen dan een zienswijze bij het COA indienen. Vervolgens is het aan het College van B&W van de gemeente Bernheze om een definitief besluit te nemen.

Meer informatie over de opvang met onder andere veel gestelde vragen en antwoorden, is te vinden op onze pagina over opvang vluchtelingen.

Update 5 juli met video: toelichting besluit Gemeenteraad door COA en Wethouder Everling

Meer nieuws

RSS feed van de nieuwsberichten