Nieuwsoverzicht

Laadpalen in uw wijk? Denk mee!

Dinsdag 12 oktober 2021

De komende jaren gaan steeds meer mensen elektrisch rijden. De gemeente stimuleert dit graag, want het draagt bij aan een schone en leefbare gemeente. Hiervoor is het wel nodig om de komende jaren laadpalen te plaatsen bij openbare parkeerplekken in alle dorpen van de gemeente Bernheze.

Vertraging aanleg fietstunnel Nistelrode

Dinsdag 12 oktober 2021

Na beoordeling van de omgevingsvergunning door de Omgevingsdienst bleken aanvullende technische uitwerkingen en berekeningen door de aannemer nodig. De nieuwe informatie is opnieuw ter goedkeuring aangeboden. Dit heeft tot gevolg dat de aannemer naar verwachting pas in week 43 verder kan met het betonwerk van de fietstunnel.

Uniek Romeins bronzen drinkservies uit Nistelrode krijgt plek in Bernheze

Dinsdag 12 oktober 2021

De gemeente Bernheze en het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) te Leiden hebben de handen ineen geslagen om de Romeinse bronsschat van Nistelrode, gevonden in 2004 bij de aanleg van de A50, weer een plek te geven in de gemeente Bernheze. Niet letterlijk, maar op een manier die recht doet aan de vondst, het verhaal en de plek waar de voorouders het servies gebruikten voor feesten en drinkgelagen.

Begroting van gemeente Bernheze is sluitend

Donderdag 7 oktober 2021

Gemeente Bernheze is trots dat we in dit laatste jaar van de bestuursperiode een sluitende begroting kunnen presenteren. Het grootste deel van het Bestuursprogramma ‘Samen voor Bernheze’ is uitgevoerd en dat vormt een degelijk fundament voor de volgende bestuursperiode.

Nieuwe lijst monumentale bomen en toekomstbomen: helpt u mee?

Woensdag 6 oktober 2021

In Bernheze staan bijna 1600 monumentale bomen en toekomstbomen. We willen deze bomen graag extra beschermen, zodat ook volgende generaties ervan kunnen genieten. We hebben daarom in kaart gebracht waar deze bomen staan, hoe oud ze zijn en welke soort het is.

Publiek mag weer aanwezig zijn bij vergaderingen

Woensdag 6 oktober 2021

Door de versoepelingen van de coronamaatregelen mag er vanaf morgen weer publiek aanwezig zijn bij raads- en commissievergaderingen.

Wethouder Rein van Moorselaar tijdelijk afwezig

Woensdag 6 oktober 2021

Vanwege gezondheidsklachten is wethouder Rein van Moorselaar vanaf 6 oktober tijdelijk afwezig. Vooralsnog voor een periode van 6 weken. In de tussenliggende periode nemen wethouders Wijdeven, van Dieperbeek en burgemeester Moorman de onderwerpen uit de portefeuille van Van Moorselaar over.

Peilingen onder burgers: veiligheidsmonitor en burgerpeiling

Dinsdag 5 oktober 2021

Een deel van de inwoners ontvangt een uitnodiging om deel te nemen aan de veiligheidsmonitor en/of de burgerpeiling

Ontmoeting en verbinding in de Week tegen Eenzaamheid

Dinsdag 28 september 2021

Eenzaamheid is in coronatijd bij veel mensen nog meer voelbaar geworden. De gemeente Bernheze vindt het tegengaan van eenzaamheid belangrijk. In onze kernen zijn veel initiatieven voor onze inwoners, voor jong en oud. De komende tijd werken we aan het ruimer onder de aandacht brengen van alle initiatieven die er zijn.

Onderzoek in de ondergrond naar aardwarmte

Dinsdag 28 september 2021

Begin oktober start er in het buitengebied van Oss en Heesch een onderzoek in de ondergrond naar aardwarmte. Dit landelijke onderzoek van de Rijksoverheid verzamelt informatie over de samenstelling van de ondergrond. Daarmee is in de toekomst nauwkeuriger in te schatten waar de winning van aardwarmte mogelijk is. Het onderzoek wordt in Oss uitgevoerd in het zuiden en uiterste zuidwesten van Oss en in het noorden van Heesch.

RSS feed van de nieuwsberichten