Nieuwsoverzicht

Waardering bijzondere sportprestaties jeugd en senioren in een ander jasje

Maandag 28 september 2020

Het college heeft besloten om met ingang van 2021 de waardering van de bijzondere sportprestaties anders te gaan invullen.

Begroting 2021 Bernheze; we houden koers

Maandag 28 september 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Bernheze heeft de begroting voor 2021 vastgesteld. We gaan door op de ingezette weg vanuit het bestuursprogramma 2018-2022 ondanks dat de komende jaren zullen worden gekenmerkt door financiële onzekerheid. In de vergadering van 5 november spreekt de gemeenteraad zich uit over de begroting.

Kom ook ‘samen soepen’

Maandag 21 september 2020

ONS-welzijn en de gemeente nodigen u van harte uit om in de week tegen de eenzaamheid van 1 t/m 9 oktober 2020 te komen ‘soepen’ tijdens een van de weekmarkten in Bernheze.

Allemaal aan de ton

Maandag 21 september 2020

Koop in de maand oktober een regenton en krijg korting op de aanschafprijs.

Oproep stembureauleden

Maandag 14 september 2020

Op 17 maart 2021 zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Wij zijn op zoek naar stembureauleden en tellers. Lijkt je dit leuk, meld je aan!

Sjors Sportief en Sjors Creatief weer van start

Maandag 31 augustus 2020

Alle kinderen uit het basisonderwijs in de gemeente Bernheze ontvangen deze week weer het Sjors Sportief/Creatief boekje. In dit boekje staan sportieve en creatieve workshops waaraan leerlingen kunnen deelnemen om (vaak gratis) kennis te maken met een of meerdere activiteiten. Een leuke manier voor kinderen om zich te oriënteren op het gebied van sport en cultuur in onze gemeente.

BSOB verstuurt eenmalig betalingsherinneringen

Donderdag 27 augustus 2020

De coronacrisis heeft voor velen financiële gevolgen. Om aan deze inwoners en ondernemers tegemoet te komen verstuurt BSOB niet direct een aanmaning of dwangbevel, maar krijgen belastingbetalers eerst een betalingsherinnering.

Coronamaatregelen voor betaling facturen verlengd

Woensdag 26 augustus 2020

Vanwege de uitbraak van het coronavirus heeft de gemeente Bernheze begin maart verschillende maatregelen genomen voor de betaling van facturen. Hiermee wil de gemeente inwoners en bedrijven steunen die door de coronacrisis minder inkomsten hebben. Deze maatregelen zijn eerder al verlengd tot 1 september en worden nu, in aangepaste vorm, verlengd tot 1 november.

Raadsgriffier Bernheze neemt afscheid

Dinsdag 25 augustus 2020

Per 1 december 2020 beëindigt Jan van den Oever zijn loopbaan als raadsgriffier van de gemeente Bernheze.

Geen windturbines op Heesch West

Dinsdag 25 augustus 2020

De mogelijkheid om windenergie in te passen op bedrijventerrein Heesch West is zorgvuldig verkend en onderzocht.