Groen en natuur

  • Maaibeleid

    We onderhouden veel van het gras binnen de bebouwde kom door het regelmatig te maaien. Op andere plaatsen laten we het gras juist langer groeien.