Maaibeleid

We zijn een groene gemeente met veel gras. Gras draagt bij aan een de groene beleving van onze gemeente. Het geeft ons een gevoel van een frisse gezonde omgeving. Zoals u van ons gewend bent, onderhouden we veel van het gras binnen de bebouwde kom door regelmatig te maaien. Een veld met kort gemaaid gras noemen we gazon.

We hebben ook locaties waar we gras langer laten groeien. Hierdoor geven we ook bloeiende kruiden de kans zich te ontwikkelen. Dit noemen we ruw gras. Ruw gras maaien we tweemaal per jaar. Dit doen we in de periode mei-juni en september-oktober.

Gazon draagt minder bij aan de biodiversiteit. Bloeiende soorten krijgen niet de kans zich te ontwikkelen en daarmee verdwijnt voedsel en schuilgelegenheid voor veel insecten. Daarom vinden we het belangrijk om hier kritisch naar te kijken. Waar willen we gazon hebben en waar maaien we minder om bloeiende soorten en daarmee de biodiversiteit een kans te geven.

Waar maaien we gazons?

Op locaties waar veel gespeeld wordt, zorgen we voor kort gemaaid gras. Dit is dus bij speeltuintjes en voetbalvelden. Ook grotere vlakken met gras in woonstraten maaien we als gazon. Omdat we hondenuitlaatstroken en -terreinen goed schoon moeten kunnen maken, houden we ook hier het gras kort. In parken met veel gras gaan we meer afwisselen tussen gazon en ruw gras. Daarmee zorgen we voor plekken om te spelen, maar geven we ook de natuur een kans zich te ontwikkelen.

Waar laten we het gras groeien?

We willen alleen nog gazons hebben op plekken waar dit van toegevoegde waarde is. Het moet de mogelijkheid hebben om goed te ontwikkelen. Plekken waar bijvoorbeeld gras slecht wil groeien door schaduw van bomen, waar regelmatig hopen bladafval liggen of auto’s worden geparkeerd, heeft een gazon geen kans zich mooi te ontwikkelen. Dit zijn dan ook plekken waar we het gras langer laten groeien. Dit zijn over het algemeen de grasstroken langs wegen (bermen) en kleine hoekjes. Ook gaan we in grotere grasvlakten aan de randen van onze bebouwde kom en in parken het gras langer laten groeien zodat ook hier ruw gras ontstaat.

Digitale kaart

Via de knop hieronder kunt u op onze digitale kaart bekijken waar in onze gemeente openbare gazons, ruw gras, ruw gras met een bijenmengsel en andere soorten te vinden zijn. Via de legenda in de rechterbovenhoek ziet u hoe de soorten zijn weergegeven op de kaart.

Bekijk hier de digitale graskaart

Contact

Hebt u opmerkingen of vragen over deze manier van maaien? Stuur dan een e-mail naar gemeente@bernheze.org of bel naar ons klantencontactcentrum via telefoonnummer 0412 - 458 888.