Bedrijfsafval

Bedrijven moeten zelf zorgen dat hun afval wordt afgevoerd. U kunt daarvoor een overeenkomst sluiten met een inzamelbedrijf.