Coronavirus

De gemeente volgt de richtlijnen van het RIVM en de Veiligheidsregio bij de aanpak van het coronavirus. De situatie en de afgekondigde maatregelen veranderen steeds. Lees de laatste updates over het coronavirus.

Bedrijfsafval

Bedrijven moeten zelf zorgen dat hun afval wordt afgevoerd. U kunt daarvoor een overeenkomst sluiten met een inzamelbedrijf.