Akoestisch onderzoek

Wanneer is een akoestisch onderzoek nodig? Om te kunnen beoordelen of een akoestisch onderzoek nodig is, moet eerst worden vastgesteld of er sprake is van een type A, B of C inrichting. Dat doen we op basis van de Wet milieubeheer en het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit). Als u niet weet onder welk type uw bedrijf valt, kunt u een vragenlijst invullen op de website van het Ministerie van  Infrastructuur en Milieu.

Type A inrichting

Als uw bedrijf een type A inrichting is hoeft u alleen de aanwezige geluidbronnen binnen uw bedrijf in kaart te brengen. Hiervoor kunt u het formulier representatieve bedrijfssituatie (PDF, 787.3 kB) downloaden en invullen. Vervolgens kunt u deze e-mailen naar gemeente@bernheze.org. De gemeente doet (als dit nodig is) een onderzoek op de belangrijkste punten en legt wanneer nodig maatwerkvoorschriften op om de benodigde geluidruimte vast te leggen.

Type B inrichting

Als uw bedrijf een type B inrichting is bent u verplicht een melding in te dienen via de website van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. U moet ook een akoestisch rapport opstellen als er binnen uw bedrijf veel geluidsbronnen aanwezig zijn.

Als dit niet het geval is, doet de gemeente een onderzoek op de belangrijkste punten en legt wanneer nodig maatwerkvoorschriften op om de benodigde geluidruimte vast te stellen. In sommige gevallen blijkt uit het onderzoek dat een bedrijf toch een relevante geluidsbijdrage levert. In die gevallen is het nodig dat u alsnog een akoestisch onderzoek laat uitvoeren.

Type C inrichting

Als uw bedrijf een type C inrichting is moet u altijd een akoestisch onderzoek bij uw aanvraag om vergunning voegen.

Eisen akoestisch onderzoek

Waaraan moet een akoestisch onderzoek voldoen? Dat leest u in eisen voor een akoestisch onderzoek (PDF, 73.3 kB).