Inkopen en aanbesteden

De gemeente Bernheze koopt haar diensten, leveringen en werken in via een aanbesteding. Zo proberen we effectief om te gaan met het gemeenschapsgeld.

Bij het inkopen maken we gebruik van het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Bernheze. In dit beleid zijn de kaders en richtlijnen opgenomen van de inkoopactiviteiten van de gemeente. Onderdeel van dit beleid zijn ook onze algemene inkoopvoorwaarden.

Daarnaast hecht de gemeente Bernheze grote waarde aan de sociale en duurzame kant van inkopen. Dit betekent dat we bij aanbestedingen een sociale (tegen)prestatie vragen van de ondernemer en/of inzetten op duurzaamheidscriteria (door social return of Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)). De manier waarop dit binnen aanbestedingen vorm krijgt is vastgelegd in ons beleid.

De gemeente Bernheze is een PSO-gecertificeerde organisatie (trede 3). Meer informatie kunt u vinden op www.pso-nederland.nl.

Op welke manier zet Bernheze haar opdrachten op de markt?

Openbare en Europese aanbestedingen publiceert de gemeente op TenderNed. Bij meervoudig onderhandse aanbesteding maakt de gemeente Bernheze bij voorkeur gebruik van TenderNed om een transparante en objectieve procedure te bevorderen. (Toekomstige) inschrijvers worden verzocht om eHerkenning aan te vragen zodat zij digitaal kunnen inschrijven op deze aanbestedingen. Voor andere (vaak kleinere) opdrachten benadert de gemeente Bernheze zelf ondernemers voor het uitbrengen van offertes.

Voor de inhuur van tijdelijk personeel maken we samen met andere gemeentes gebruik van de inhuurdesk.

Schrijf uw bedrijf in voor een mogelijke opdracht

Bent u ondernemer en bent u geïnteresseerd in zaken doen met de gemeente Bernheze? Vul dan het digitale aanmeldformulier in op de website van Bizob. U bent dan bij ons bekend en dan kunnen we u benaderen voor het uitbrengen van een offerte.

Regels

Contact

Voor algemene informatie over de inkoopactiviteiten van de gemeente kunt u contact opnemen via nummer 0412-45 88 88 of e-mailen naar aanbestedingen@bernheze.org.