Ontwerp bestemmingsplan Cereslaan-West

Cereslaan-West betreft de uitbreiding tussen A59 en het huidig bedrijventerrein de Bosschebaan. Het Ontwerp bestemmingsplan voor deze uitbreiding ligt nu ter inzage. De totale uitbreiding betreft 5 hectare. Hiervan is ruim 3 hectare door de Gemeenschappelijke Regeling Heesch West uit te geven. Er komen kavels die variëren van 1.000 tot 5.000 vierkante meter.

Kaart Cereslaan-West Plangebied

Het plan

Het ontwerpbestemmingsplan voor de uitbreiding van het bedrijventerrein Cereslaan-West is gepubliceerd. De uitbreiding sluit direct aan op het bestaande bedrijventerrein. De grens aan de noordkant van het terrein wordt gevormd door de verlengde Bosschebaan (deze nieuwe wegverbinding wordt aangelegd vanwege de ontwikkeling van regionaal bedrijventerrein Heesch West). Dit is tussen de Cereslaan (ter hoogte van de afrit A59) en de bestaande Bosschebaan richting het regionaal bedrijventerrein en verder.

Met deze uitbreiding krijgt het bedrijventerrein een modern en duurzaam gezicht naar de A59. Het terrein biedt vestigingsmogelijkheden voor kleinschalige, lichte bedrijvigheid (tot maximaal milieucategorie 3.2). Ook voorziet het plan in een zorgvuldige inpassing en aansluiting van bestaande verkeersroutes (ook voor langzaam verkeer als fietsers) en inritten aan de randen van het bedrijventerrein.

Waterstructuur

Met het plan wordt een toekomstbestendige waterstructuur voor zowel de voorgenomen terreinuitbreiding als voor het bestaande bedrijventerrein Cereslaan-West geborgd. Verder is er aandacht voor inpassing en deels versterking van aanwezige groenelementen.

Gemeenschappelijke Regeling Heesch West

Initiatief en realisatie van het voorliggende uitbreidingsplan voor Cereslaan-West wordt verzorgd door de Gemeenschappelijke Regeling Heesch West (het samenwerkingsverband van de gemeente Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss, die ook verantwoordelijk is voor het regionaal bedrijventerrein Heesch West en hiermee samengaande ontwikkelingen).

Officiële documentatie

Het ontwerpbestemmingsplan en onderzoeken die betrekking hebben op Cereslaan-West zijn te vinden op onze pagina Bestemmingsplan controleren. Daarnaast zijn de plannen op de website ruimtelijkeplannen.nl opgenomen.

Vragen

Heeft u vragen naar aanleiding van de publicatie van het bestemmingsplan dan kunt u deze via info@heeschwest.nl stellen.