Kunst en cultuur

Subsidies voor vrijwilligers- en zelforganisaties

Wilt u met uw vrijwilligersorganisatie subsidie aanvragen voor culturele activiteiten? Meer informatie over de procedure en de voorwaarden.

Cultuurbeleid

De gemeente wil kunst en cultuur bevorderen. Dat doet ze op de volgende manieren:

  • Jeugd is een belangrijke doelgroep. We investeren in cultuureducatie.
  • We investeren in de amateurkunstsector en in professionele instellingen op dit terrein.
  • Via onze kunstwerken in de openbare ruimte komen inwoners op een toegankelijke manier in aanraking met kunst en cultuur.
  • We verbinden kunstbeleid met andere sectoren zoals recreatie en toerisme, landschapsontwikkelingen, erfgoedbeleid en ook zorg, welzijn en jeugd.

Beleidsregels

De gemeentelijke visie en doelstellingen over cultuur vindt u in de cultuurnota (PDF, 441.1 kB) van de gemeente Bernheze.