Coronavirus

De gemeente volgt de richtlijnen van het RIVM en de Veiligheidsregio bij de aanpak van het coronavirus. De situatie en de afgekondigde maatregelen veranderen steeds. Lees de laatste updates over het coronavirus.

Subsidie internationale samenwerking

De gemeente Bernheze stelt geld beschikbaar voor organisaties die investeren in internationale samenwerkingsprojecten.

U kunt subsidie aanvragen voor projecten die een bijdrage leveren aan de verbetering van de gezondheid en kwaliteit van leven van de mensen in het project. U kunt subsidie krijgen voor:

  • activiteiten voor jeugd
  • onderwijs en educatie, voorlichting en bewustwording
  • duurzaamheid en een duurzaam leefmilieu
  • eerlijke handel en Fairtrade

Subsidie aanvragen

U kunt maximaal € 4.000,- per project aanvragen. Stuur daarvoor een e-mail naar gemeente@bernheze.org. We sturen u dan een aanvraagformulier.

Aanvragen voor 15 mei

We ontvangen de subsidieaanvraag graag voor 15 mei 2020. Uiterlijk 1 juli 2020 laten we weten of u subsidie krijgt.