Subsidie internationale samenwerking

De gemeente Bernheze stelt budget beschikbaar voor organisaties die investeren in internationale samenwerkingsprojecten. Het gaat in 2018 om een bedrag van € 32.424,-.

Subsidie aanvragen

Wilt u subsidie aanvragen? Stuur dan een e-mail naar gemeente@bernheze.org. We sturen u dan een aanvraagformulier. U kunt maximaal € 4.000,- aanvragen voor projecten die een bijdrage leveren aan de verbetering van de gezondheid en kwaliteit van leven van de mensen in het project. U kunt in 2018 subsidie krijgen voor:

  • activiteiten voor jeugd
  • onderwijs en educatie, voorlichting en bewustwording
  • duurzaamheid en een duurzaam leefmilieu
  • eerlijke handel en Fairtrade

Sluitingsdatum

We ontvangen de subsidieaanvraag graag voor 15 mei 2018 Uiterlijk 1 juli 2018 laten we weten of u subsidie krijgt.