Subsidies voor natuur en landschap

Brabants Landschap

Woont u in het buitengebied? Wilt u graag bijdragen aan een mooier landschap? Uw erf, akker of weide aankleden met bijvoorbeeld heggen, houtsingels en kruidenrijke randen of een uilenkast plaatsen op het erf?

Er bestaan verschillende mogelijkheden om u hierbij te helpen. Provincie en gemeente dragen hier financieel aan bij en het Coördinatiepunt Landschapsbeheer van het Brabants Landschap coördineert de uitvoering en zorgt voor deskundig advies. Kijk daarom voor een overzicht van de mogelijkheden op www.brabantslandschap.nl/ons-werk/advies-en-subsidie.

ErvenPlus

In het project t ‘ErvenPlus’  investeren de gemeente Bernheze en de provincie Noord-Brabant, met natuurwerkgroepen, ZLTO-afdelingen, Brabants Landschap en projectbureau Orbis in meer biodiversiteit op Brabantse erven. Erven zijn belangrijke leefgebieden voor veel dieren.

Woont u in de gemeente Bernheze en heeft u

  • een erf buiten de bebouwde kom;
  • interesse om maatregelen te nemen voor dier- en plantensoortsoorten die op erven voorkomen?

Dan bieden we u het volgende gratis aan:

  • advies over biodiversiteit op het erf
  • advies over  de maatregelen die u kunt nemen
  • een erfplan op maat
  • materiaal en (streekeigen) beplanting om soorten te helpen
  • beheeradvies voor bestaande erfbeplanting.

Bent u geïnteresseerd, stuur dan een e-mail naar erfvogelsbrabant@gmail.com. Meer informatie: www.brabantslandschap.nl/erfvogels

Stimuleringskader Groen Blauwe Diensten

De subsidieregeling ‘Stimuleringskader Groen Blauwe Diensten’, is opgericht om de kwaliteit van natuur en landschap in het buitengebied te behouden en te verhogen.

Met deze regeling kunnen particulieren en agrariërs in het buitengebied een vergoeding krijgen voor de aanleg van nieuwe landschapselementen en de inzet van grond. In enkele gevallen kan ook onderhoud worden vergoed. Enkele voorbeelden zijn knotbomen, een amfibieënpoel, bloemrijke rand of een houtwal.

Voor meer informatie over de mogelijkheden of voor het maken van een vrijblijvende afspraak bij u thuis kunt u contact opnemen met de veldcoördinator in uw gebied. Voor de gemeente Bernheze is dat Sjoerd Emmen van bureau Orbis. U kunt hiervoor bellen naar 0499-219123 of een e-mail sturen naar sjoerd@projectbureauorbis.nl.

Ook op de website van de provincie Noord-Brabant vindt u meer informatie over het Groen Blauw Stimuleringskader.