Subsidies voor natuur en landschap

Woont u in het buitengebied? Wilt u graag bijdragen aan een mooier landschap? Uw erf, akker of weide aankleden met bijvoorbeeld heggen, houtsingels en kruidenrijke randen of een uilenkast plaatsen op het erf?

Er bestaan verschillende mogelijkheden om u hierbij te helpen. Provincie en gemeente dragen hier financieel aan bij en het Coördinatiepunt Landschapsbeheer van het Brabants Landschap coördineert de uitvoering en zorgt voor deskundig advies. Kijk daarom voor een overzicht van de mogelijkheden op www.brabantslandschap.nl.

Wilt u op grotere schaal natuur ontwikkelen? Bijvoorbeeld een ecologische verbindingszone realiseren op uw terrein? Of uw landbouwgrond omzetten naar natuurgrond? Dan bestaan daarvoor ook diverse mogelijkheden. Kijk voor de mogelijkheden op www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/inspiratie/folder-groene-regelingen.

Gemeente Bernheze draagt bij aan de Stimuleringsregeling Landschap en ErvenPlus.

Ondersteuning voor jouw groene initiatief

Wil je de buurttuin uitbreiden, een houtwal herstellen, een bijenlint aanleggen of de natuurspeeltuin opknappen? Goed nieuws! Speciaal voor groene burgerinitiatieven uit Brabant is er extra training en persoonlijke begeleiding beschikbaar. Daarnaast maken Brabantse groene initiatieven kans op een bijdrage aan hun campagne vanuit de Provincie Noord-Brabant tot €5.000,-.

Kijk voor meer informatie op de volgende website van de Stichting Steenbreek.

Project Natuur in de wijk

Biodiversiteit is belangrijk, ook in de bebouwde kom. Daarom organiseren we van 2020-2024 een proef in Heesch Zuid met gratis nestkasten, bloemenzaden, struiken en insectenhotels. Inwoners van de wijk, maar ook scholen, kunnen zich voor deze proef aanmelden. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden om u aan te melden op www.natuurindewijk.nl.

Stimuleringsregeling Landschap (StiLa)

Het Brabantse landschap is in elke streek net wat anders. Bomen, struiken, poelen, bloemenranden en paden geven het landschap haar eigen gezicht. Waterschap, provincie en gemeente willen dat kenmerkende landschap herstellen en behouden. Dit doen ze door middel van de Stimuleringsregeling Landschap. Met deze Stimuleringsregeling wordt landschapsontwikkeling door particuliere grondeigenaren gestimuleerd. Er kan bijvoorbeeld een vergoeding worden aangevraagd voor aanleg van landschapselementen, bloemenranden en wandelpaden over boerenland. En voor maatregelen die bijdragen aan het vasthouden of bergen van water of die zorgen voor schoon water.

Informatie over de voorwaarden en hoe aan te vragen staat op de website van de Provincie Noord-Brabant.

Interesse om element(en) te realiseren? Neem dan contact op met een veldcoördinator van het Coördinatiepunt Landschapsbeheer van het Brabants Landschap. Deze kan u helpen bij het maken van een plan en het aanvragen van subsidie. De veldcoördinator in deze regio is Marcel van Dooren, bereikbaar via 06-26949922.

Met deze regeling werken gemeenten, waterschappen en provincie samen aan de ontwikkeling en instandhouding van het landschap in Noord-Brabant. Subsidie aanvragen is mogelijk tot eind 2023 of tot het budget op is.

Coördinatiepunt Landschapsbeheer
Postbus 80
5076 ZH Haaren
ldehaas@brabantslandschap.nl
Tel: 0411-760 534

Meer informatie over de regeling en de brochures op de website van de provincie Brabant.

ErvenPlus

In het project ‘ErvenPlus’ investeren de gemeente Bernheze en de provincie Noord-Brabant met natuurwerkgroepen, ZLTO-afdelingen, Brabants Landschap en projectbureau Orbis in meer biodiversiteit op Brabantse erven. Erven zijn belangrijke leefgebieden voor veel dieren. Het project moet zorgen voor verbetering van het leefgebied van bijvoorbeeld de zwaluw, mus, uil en vleermuis. Dit doen we o.a. door gratis advies over biodiversiteit, een erfplan op maat en beheeradvies.

Bent u geïnteresseerd? Kijk dan voor meer informatie op www.brabantslandschap.nl/ervenplus