Subsidies voor natuur en landschap

Brabants Landschap

Woont u in het buitengebied? Wilt u graag bijdragen aan een mooier landschap? Uw erf, akker of weide aankleden met bijvoorbeeld heggen, houtsingels en kruidenrijke randen of een uilenkast plaatsen op het erf?

Er bestaan verschillende mogelijkheden om u hierbij te helpen. Provincie en gemeente dragen hier financieel aan bij en het Coördinatiepunt Landschapsbeheer van het Brabants Landschap coördineert de uitvoering en zorgt voor deskundig advies. Kijk daarom voor een overzicht van de mogelijkheden op www.brabantslandschap.nl/ons-werk/advies-en-subsidie.

ErvenPlus

In het project ‘ErvenPlus’ investeren de gemeente Bernheze en de provincie Noord-Brabant met natuurwerkgroepen, ZLTO-afdelingen, Brabants Landschap en projectbureau Orbis in meer biodiversiteit op Brabantse erven. Erven zijn belangrijke leefgebieden voor veel dieren. Het project moet zorgen voor verbetering van het leefgebied van bijvoorbeeld de zwaluw, mus, uil en vleermuis. Dit doen we o.a. door gratis advies over biodiversiteit, een erfplan op maat en beheeradvies.

Bent u geïnteresseerd? Kijk dan voor meer informatie op www.brabantslandschap.nl/ervenplus. Let op: op dit moment is het maximum aantal aanmeldingen in Bernheze bereikt. Als u zich toch aanmeldt, wordt u op een reservelijst geplaatst.

Wijst

Percelen langs de breuk, waar sprake is van wijst, zijn over het algemeen te nat voor gangbare agrarische productie. Met subsidie kunnen de percelen worden afgewaardeerd en krijgen ze een natuurbestemming, waardoor de juiste omstandigheden voor wijst kunnen worden hersteld. De gronden krijgen daarmee ook een natuurfunctie. De subsidie is voor afwaardering van de gronden (85 % van de getaxeerde waarde en voor inrichting en hydrologische maatregelen (50% van de kosten). Voorwaarde is dat de percelen grenzen aan het NatuurNetwerk Brabant (NNB) of aan een Ecologische Verbindingszone (EVZ). Daarnaast dient het project voor 1 januari 2021 te zijn uitgevoerd.

De Peelrandbreuk en het wijstverschijnsel, en de invloed op het landschap zijn nog niet bij een breed publiek bekend. Omdat het echter een bijzonder en uniek deel van Brabant is, wil de provincie dit stimuleren. U kunt hierbij denken aan speciale voorzieningen die de breuk of het wijstverschijnsel zichtbaar, toegankelijk en beleefbaar maken, educatieve activiteiten, het ontwikkelen van wandel- of fietsroutes over de breuk of kosten voor onderzoek naar alternatieve teelten. Dus ook hiervoor is subsidie beschikbaar.

Voor informatie kunt u terecht bij de provincie Noord-Brabant, www.brabant.nl.