Subsidies voor professionele instellingen

Professionele instellingen kunnen een subsidie aanvragen. Voor de professionele instellingen in Bernheze zijn afzonderlijke beleidsregels vastgesteld en/of (regionale) afspraken gemaakt.

Aanvraag voor budgetsubsidie

Structurele aanvragen moeten voor 1 februari vooraf aan het subsidiejaar worden ingediend. Bij het aanvraagformulier moeten de volgende stukken worden bijgevoegd:

  • begroting van het volledige subsidiejaar
  • activiteitenplan

Aanvraag voor vaststelling structurele subsidie

Bij deze aanvraag moeten de volgende stukken worden gevoegd:

  • financieel jaarverslag
  • jaarverslag

Alle subsidieaanvragen moeten schriftelijk worden ingediend. U kunt de ondertekende aanvraag sturen naar:

Gemeente Bernheze
Domein Leefomgeving, team ontwikkelen beleid
Postbus 19
5384 ZG Heesch

Meer informatie

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met domein Leefomgeving, team ontwikkelen beleid via 0412-45 88 88 of per e-mail via gemeente@bernheze.org.