Coronavirus

De gemeente volgt de richtlijnen van het RIVM en de Veiligheidsregio bij de aanpak van het coronavirus. De situatie en de afgekondigde maatregelen veranderen steeds. Lees de laatste updates over het coronavirus.

Subsidies voor professionele instellingen

Professionele instellingen kunnen een subsidie aanvragen. Voor de professionele instellingen in Bernheze zijn afzonderlijke beleidsregels vastgesteld en/of (regionale) afspraken gemaakt.

Aanvraag voor budgetsubsidie

Structurele aanvragen moeten voor 1 februari vooraf aan het subsidiejaar worden ingediend. Bij het aanvraagformulier moeten de volgende stukken worden bijgevoegd:

  • begroting van het volledige subsidiejaar
  • activiteitenplan

Aanvraag voor vaststelling structurele subsidie

Bij deze aanvraag moeten de volgende stukken worden gevoegd:

  • financieel jaarverslag
  • jaarverslag

Alle subsidieaanvragen moeten schriftelijk worden ingediend. U kunt de ondertekende aanvraag sturen naar:

Gemeente Bernheze
Domein Leefomgeving, team ontwikkelen beleid
Postbus 19
5384 ZG Heesch

Meer informatie

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met domein Leefomgeving, team ontwikkelen beleid via 0412-45 88 88 of per e-mail via gemeente@bernheze.org.