VABimpuls

Eigenaren van lege stallen en schuren in Noord-Brabant kunnen een bijdrage krijgen in de advieskosten voor een nieuw toekomstperspectief voor hun gebouwen. Daarvoor is een subsidieregeling in het leven geroepen. Deze heet VABIMPULS (vrijkomende agrarische bebouwing).

Nieuwe bestemming, nieuwe toekomst

VABimpuls bestaat uit een kennisplatform en een voucherregeling en is bedoeld voor eigenaren van stallen die niet meer voor agrarische doelen gebruikt worden. Eigenaren kunnen met een voucher een beroep doen op deskundigen van VABimpuls. U kunt de vouchers aanvragen bij Stimulus, via www.vabimpuls.nl.

Kennisplatform

Met een voucher kunnen eigenaren van vrijgekomen agrarische bedrijfslocaties een beroep doen op deskundigen die zijn aangesloten bij het Kennisplatform van VABimpuls, dat wordt opgericht door BrabantAdvies. Het kennisplatform bundelt kennis en deskundigheid van verschillende partijen en stelt deze voor iedereen beschikbaar via www.vabimpuls.nl.

Aanpak gemeenten

VABimpuls maakt deel uit van de Brabantse aanpak leegstand, waarin de provincie samen met partners streeft naar een trendbreuk in de groeiende leegstand. Belangrijke uitgangspunten in die aanpak zijn dat de eigenaar van leegstaand vastgoed altijd verantwoordelijk blijft en de gemeente het eerste aanspreekpunt is in de aanpak van leegstand.

VABimpuls is een initiatief van de provincie Noord-Brabant, Brabant Advies en Stimulus Programmamanagement, in samenspraak met 22 Brabantse gemeenten.