Nieuwe opgravingen in woningbouwplan Nistelrode-Zwarte Molen

Woensdag 28 juni 2017

Uit de eerdere opgravingen en proefsleuvenonderzoek in 2004 en 2012 is gebleken dat het gebied een rijk archeologisch verleden herbergt.

De gemeente Bernheze heeft besloten om voor het bouwrijp maken van iedere nieuwe fase van het nieuwbouwplan een opgraving te laten verrichten. Het onderzoek wordt dit keer uitgevoerd door een team archeologen van archeologisch bureau VUhbs uit Amsterdam. Het onderzoek zal ongeveer drie maanden duren.

Publieksmiddag

Natuurlijk zijn de archeologen zeer benieuwd naar wat zij aantreffen. De gemeente wil u hier graag over op de hoogte houden. Begin september is er een publieksmiddag gepland om geïnteresseerden uit de omgeving te informeren over de resultaten. We laten dat tijdig weten. U bent natuurlijk vrij om ook tussendoor zelf een kijkje te komen nemen bij de opgravingswerkzaamheden.

Eerder onderzoek

Bij twee eerdere opgravingscampagnes in 2004 en 2012 zijn de archeologische resten aan het licht gekomen van nederzettingen uit de IJzertijd, de Romeinse tijd en de Middeleeuwen (ca. 800 voor Chr. tot 1300 na Chr.). De nieuwe opgravingen sluiten aan op de eerder onderzochte delen en omvatten een gebied van ongeveer 4,5 hectare. We verwachten dat de archeologische resten zich naar het zuiden voortzetten. Daarmee kan de archeologische puzzel van ons verleden weer verder worden aangevuld.

Unieke vondsten van nationaal belang

Dichtbij Zwarte Molen werd bij de aanleg van de A 50 in 2003 een bijzondere bronsschat gevonden uit de Romeinse tijd. De schat bestond uit soms mooi versierd vaatwerk als schalen en schenkkannen, maar ook kandelaars, gemaakt van brons en bijna 2.000 jaar oud. Het gebied is door het Rijk van nationaal belang verklaard.

Meer nieuws