Nieuws

Inschrijving Oekraïense vluchtelingen

Vrijdag 18 maart 2022

Heeft u vluchtelingen thuis opgevangen? Zorg er dan voor dat ze worden ingeschreven bij onze gemeente. Op die manier kunnen de vluchtelingen optimaal gebruik maken van de beschikbare voorzieningen.

Oekraïne

Woensdag 16 maart 2022

Veel bewoners van Bernheze leven mee met wat er nu gebeurt in Oekraïne. Dat merkt de gemeente ook aan het aantal telefoontjes hierover en de aanbiedingen om onderdak te bieden aan vluchtelingen.

Gratis compost voor onze inwoners

Dinsdag 8 maart 2022

Vanaf zaterdag 12 maart kunt u gratis compost ophalen bij onze groendepots. De actie geldt zolang de voorraad strekt.

Teruggave afvaltarief 2021

Woensdag 2 maart 2022

De gemeenteraad heeft besloten om voor het afvaltarief over 2021 een bedrag terug te geven.

Werkzaamheden Koffiestraat-Hommelsedijk

Woensdag 2 maart 2022

Woonwijk Rodenburg in Heeswijk-Dinther is bijna afgerond. Er is weinig bouwverkeer meer richting deze wijk. Daarom kan nu gestart worden met het aanpassen van de Koffiestraat en de kruising Hommelsedijk-Koffiestraat.

Informele onafhankelijke cliëntondersteuners gecertificeerd

Woensdag 2 maart 2022

Onze onafhankelijk cliëntondersteuners (OCO's) zijn vrijwilligers, dus gewoon inwoners uit Bernheze die andere inwoners op weg helpen. Om ervoor te zorgen dat de OCO’s de juiste kennis en vaardigheden bezitten hebben zij allemaal een training gevolgd.

Invoering Omgevingswet uitgesteld

Donderdag 24 februari 2022

De Omgevingswet zou op 1 juli 2022 in werking treden. Dit is uitgesteld naar 1 oktober 2022 of 1 januari 2023. Met de Omgevingswet komen alle regels voor de leefomgeving samen in 1 wet. Het gaat dan om regels voor bouwen, wonen, natuur, erfgoed, milieu, wegen en water.

Monumentale en toekomstbomen definitief vastgesteld

Woensdag 23 februari 2022

Op 15 februari 2022 heeft het college van B&W de lijst monumentale en toekomstbomen van Bernheze definitief vastgesteld. Deze lijst bevat de meest bijzondere bomen van de gemeente.

Ambities en dromen voor omgevingsvisie Bernheze

Dinsdag 22 februari 2022

Bernheze werkt samen met partners, inwoners en ondernemers aan een omgevingsvisie. Hierin komen de doelen en ambities voor de leefomgeving van Bernheze voor de lange termijn. Thema’s zoals gezondheid, zorg, klimaat en economie, komen ook aan bod. De ontwikkeling van de omgevingsvisie verloopt in verschillende fasen. De eerste fase, de oriëntatiefase, is nu afgesloten met een inspiratiedocument voor en door Bernheze.

Eind februari belastingaanslag voor gemeente- en waterschapsbelasting

Maandag 21 februari 2022

Eind februari ontvangt u van BSOB het aanslagbiljet met gemeentelijke- en waterschapsbelastingen. Op dit aanslagbiljet staan de belastingen die u betaalt aan de gemeente en het Waterschap.

RSS feed van de nieuwsberichten