Nieuws

We kiezen voor directe aanpak op Dag tegen de armoede

Maandag 16 oktober 2023

De gemeente Bernheze wil meer inwoners met geldzorgen preventief en beter bereiken. Op 17 oktober 2023 is het Internationale Dag voor de Uitroeiing van Armoede. De gemeente faciliteert deze dag het TAP team. (Team Armoede Preventie). Zij delen op 17 oktober op verschillende plaatsen in de gemeente 500 zorgpakketten uit.

Controles Bernheze buitengebied

Dinsdag 10 oktober 2023

Als gemeente zetten we ons in voor een veilig en weerbaar buitengebied. Afgelopen weken zijn ruim 120 locaties in het buitengebied bezocht. Hierbij is opgehaald wat er speelt en voorlichting gegeven over onderwerpen zoals het melden van signalen.

Programmabegroting 2024-2027

Vrijdag 22 september 2023

Op woensdag 20 september 2023 presenteerde het college van burgemeester en wethouders de Programmabegroting 2024 en Meerjarenbegroting 2025-2027.

Leefbaarheid en veiligheid in het buitengebied versterken

Woensdag 20 september 2023

De gemeente Bernheze bezoekt komende weken samen met de politie en de Omgevingsdienst Brabant Noord diverse locaties in het buitengebied om de weerbaarheid te vergroten.

GemeenteBernheze plaatst 1KZ1E J3-plaquettes op bankjes

Woensdag 6 september 2023

Op zondag 10 september is het World Suïcide Prevention Day. Een dag waarop we stilstaan bij de mensen die zijn overleden door suïcide, bij mensen die een poging hebben overleefd en bij iedereen die door suïcide is geraakt.

Locatieonderzoeken Oekraïense Vluchtelingen

Donderdag 17 augustus 2023

Veel Oekraïners zijn door de oorlog gevlucht uit hun land . Elke regio in Nederland heeft de taak gekregen om voor een bepaald aantal opvangplekken te zorgen. Op dit moment hebben we 146 personen uit Oekraïne in onze gemeente verwelkomd.

Bronsschat na 20 jaar terug in Nistelrode

Dinsdag 1 augustus 2023

In de avond van 5 maart 2004 werd bij de aanleg van de A50 nabij Nistelrode een bijzondere ontdekking gedaan: een bronsschat uit de Romeinse tijd. Bijna 20 jaar lang was deze te bezichtigen in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Gezien de grote betekenis voor de regio, is de schat weer terug in Nistelrode.

Naar welke kernbelofte bent u het meest nieuwsgierig? De uitslag!

Donderdag 20 juli 2023

Goede dienstverlening is een van de kerntaken van een gemeente. In Bernheze zetten we in op Gewoon Goed Geregelde dienstverlening. Omdat het een ruim begrip is, hebben we de afgelopen weken inwoners gevraagd wat zij belangrijk vinden bij dienstverlening en naar welke kernbelofte zij het meest nieuwsgierig waren.

Herinrichting Traverse fase 3 op 14 augustus van start

Dinsdag 11 juli 2023

De gemeente Bernheze is aan de slag gegaan met de contractvoorbereiding en aanbestedingsprocedure van fase 3, het deel vanaf Plein 1969 tot de Torenstraat. Op 14 augustus 2023 wordt er gestart met de uitvoering van fase 3.

Wij gaan investeren in het verbeteren van onze dienstverlening

Woensdag 22 maart 2023

Tijdens de gemeenteraad op donderdag 16 maart stemde de gemeenteraad in met het Programma Dienstverlening. Hiermee wordt er een bedrag van € 600.000,- beschikbaar gesteld waarmee we de komende jaren de dienstverlening gaan verbeteren.

RSS feed van de nieuwsberichten