Invoering Omgevingswet uitgesteld

Woensdag 19 oktober 2022

De invoering van de Omgevingswet is opnieuw uitgesteld. Inmiddels is duidelijk dat deze in elk geval niet voor 1 juli 2023 in werking treedt. Met de Omgevingswet komen alle regels voor de leefomgeving samen in 1 wet. Het gaat dan om regels voor bouwen, wonen, natuur, erfgoed, milieu, wegen en water. Door de Omgevingswet verandert onder andere de procedure voor het aanvragen van een omgevingsvergunning.

Wijzigen bestemmingsplannen verandert door Omgevingswet

In de Omgevingswet verdwijnen bestemmingsplannen. Daarvoor komt het omgevingsplan in de plaats. Alle regels voor de fysieke leefomgeving binnen het grondgebied van de gemeente komen in het omgevingsplan. Op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt, gaan alle bestemmingsplannen in gemeente Bernheze op in het omgevingsplan.

De doorlooptijd om een bestemmingsplanwijziging door te voeren bedraagt minimaal een half jaar. Dat kan, afhankelijk van de betrokken partijen en complexiteit van het plan oplopen tot meer dan een jaar. Heeft u plannen waarvoor een wijziging van een bestemmingsplan nodig is? Neem dan contact op met het team ruimtelijke ordening van de gemeente. Samen kunnen we dan bespreken wat haalbaar is: een aanvraag indienen onder de  huidige wetgeving of wachten op de invoering van de Omgevingswet.

Meer informatie over de Omgevingswet vindt u op www.bernheze.org/omgevingswet.

Meer nieuws

RSS feed van de nieuwsberichten