Nieuws

Staat van Bernheze

Dinsdag 15 februari 2022

Gemeentesecretaris Peggy Hurkmans heeft de Staat van Bernheze aangeboden aan de voorzitters van de politieke partijen in Bernheze.

Column Burgemeester: Aftellen naar 16 maart

Donderdag 10 februari 2022

Over exact vijf weken is het zover. Dan vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Veel van wat ons bezighoudt, wordt in de gemeenteraad besproken. Het is aan u om te bepalen hoe de gemeenteraad straks is samengesteld.

Geld lenen voor energiebesparing: duurzaamheidslening

Woensdag 9 februari 2022

De duurzaamheidslening is een regeling waarbij huizenbezitters tegen een gunstige rente een lening kunnen afsluiten voor energiebesparende maatregelen in of aan de eigen woning zoals zonnepanelen, isolatie of HR++ glas. De duurzaamheidslening mag gecombineerd worden met de ISDE-subsidie. ISDE staat voor investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing.

Verkeersmaatregelen Traverse Heeswijk-Dinther

Dinsdag 8 februari 2022

De gemeente Bernheze is vorig jaar na de zomervakantie gestart met de Herinrichting Traverse fase 2 Heeswijk-Dinther. De werkzaamheden bestaan uit twee delen. Het eerste deel tussen Veldstraat en Mgr van Oorschotstraat is nagenoeg afgerond. Het tweede gedeelte is de Hoofdstraat tussen Mgr van Oorschotstraat en Abdijstraat (slinger).

Opnieuw certificaat voor sociaal ondernemen voor de gemeente Bernheze

Dinsdag 1 februari 2022

De gemeente Bernheze neemt de opdracht om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen serieus. Onlangs ontvingen we opnieuw het certificaat voor trede 3 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO).

Dertien nieuwe laadpalen in Bernheze

Donderdag 27 januari 2022

Vattenfall plaatst de komende jaren openbare laadpalen voor elektrische auto’s. De eerste helft van 2022 worden 13 nieuwe laadpalen geplaatst. Over de locaties konden inwoners in het najaar van 2021 hun mening geven via het gemeentelijk participatieplatform samenbernheze.nl.

Digitale zitting van het Centraal Stembureau op 4 februari

Woensdag 26 januari 2022

Op 4 februari 2022 beoordeelt het Centraal Stembureau in een openbare zitting de geldigheid van de kandidatenlijsten, de handhaving van de kandidaten, de handhaving van de geplaatste aanduiding en het nummeren van de kandidatenlijsten.

Burgemeester Marieke Moorman hoort graag hoe het met ú gaat

Woensdag 26 januari 2022

Corona is niet meer weg te denken. Het heeft nog altijd een enorme impact op ons dagelijks leven. Burgemeester Marieke Moorman hoort graag hoe het met ú gaat. Zij nodigt u van harte uit om samen een ommetje te maken of een online gesprekje te houden.

Wat voor gemeente is Bernheze?

Woensdag 26 januari 2022

Vorig jaar vroegen we aan inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) partners wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van Bernheze. Dit is gebruikt om de identiteit van Bernheze in kaart te brengen. Herkent u de vijf identiteitswaarden? Hoe waardeert u ze?

Komende 5 jaar 1200 woningen in Bernheze

Woensdag 19 januari 2022

Onlangs is de woonvisie van de gemeente Bernheze unaniem door de gemeenteraad van Bernheze vastgesteld. Dat betekent dat de gemeente Bernheze zich gaat inzetten om de komende vijf jaar 1200 woningen te realiseren. De ambitie is om 75% betaalbare woningen te bouwen, zowel koop als huur.

RSS feed van de nieuwsberichten