Nieuws

Werkzaamheden Koffiestraat-Hommelsedijk

Woensdag 2 maart 2022

Woonwijk Rodenburg in Heeswijk-Dinther is bijna afgerond. Er is weinig bouwverkeer meer richting deze wijk. Daarom kan nu gestart worden met het aanpassen van de Koffiestraat en de kruising Hommelsedijk-Koffiestraat.

Informele onafhankelijke cliëntondersteuners gecertificeerd

Woensdag 2 maart 2022

Onze onafhankelijk cliëntondersteuners (OCO's) zijn vrijwilligers, dus gewoon inwoners uit Bernheze die andere inwoners op weg helpen. Om ervoor te zorgen dat de OCO’s de juiste kennis en vaardigheden bezitten hebben zij allemaal een training gevolgd.

Invoering Omgevingswet uitgesteld

Donderdag 24 februari 2022

De Omgevingswet zou op 1 juli 2022 in werking treden. Dit is uitgesteld naar 1 oktober 2022 of 1 januari 2023. Met de Omgevingswet komen alle regels voor de leefomgeving samen in 1 wet. Het gaat dan om regels voor bouwen, wonen, natuur, erfgoed, milieu, wegen en water.

Monumentale en toekomstbomen definitief vastgesteld

Woensdag 23 februari 2022

Op 15 februari 2022 heeft het college van B&W de lijst monumentale en toekomstbomen van Bernheze definitief vastgesteld. Deze lijst bevat de meest bijzondere bomen van de gemeente.

Ambities en dromen voor omgevingsvisie Bernheze

Dinsdag 22 februari 2022

Bernheze werkt samen met partners, inwoners en ondernemers aan een omgevingsvisie. Hierin komen de doelen en ambities voor de leefomgeving van Bernheze voor de lange termijn. Thema’s zoals gezondheid, zorg, klimaat en economie, komen ook aan bod. De ontwikkeling van de omgevingsvisie verloopt in verschillende fasen. De eerste fase, de oriëntatiefase, is nu afgesloten met een inspiratiedocument voor en door Bernheze.

Eind februari belastingaanslag voor gemeente- en waterschapsbelasting

Maandag 21 februari 2022

Eind februari ontvangt u van BSOB het aanslagbiljet met gemeentelijke- en waterschapsbelastingen. Op dit aanslagbiljet staan de belastingen die u betaalt aan de gemeente en het Waterschap.

Staat van Bernheze

Dinsdag 15 februari 2022

Gemeentesecretaris Peggy Hurkmans heeft de Staat van Bernheze aangeboden aan de voorzitters van de politieke partijen in Bernheze.

Column Burgemeester: Aftellen naar 16 maart

Donderdag 10 februari 2022

Over exact vijf weken is het zover. Dan vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Veel van wat ons bezighoudt, wordt in de gemeenteraad besproken. Het is aan u om te bepalen hoe de gemeenteraad straks is samengesteld.

Geld lenen voor energiebesparing: duurzaamheidslening

Woensdag 9 februari 2022

De duurzaamheidslening is een regeling waarbij huizenbezitters tegen een gunstige rente een lening kunnen afsluiten voor energiebesparende maatregelen in of aan de eigen woning zoals zonnepanelen, isolatie of HR++ glas. De duurzaamheidslening mag gecombineerd worden met de ISDE-subsidie. ISDE staat voor investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing.

Verkeersmaatregelen Traverse Heeswijk-Dinther

Dinsdag 8 februari 2022

De gemeente Bernheze is vorig jaar na de zomervakantie gestart met de Herinrichting Traverse fase 2 Heeswijk-Dinther. De werkzaamheden bestaan uit twee delen. Het eerste deel tussen Veldstraat en Mgr van Oorschotstraat is nagenoeg afgerond. Het tweede gedeelte is de Hoofdstraat tussen Mgr van Oorschotstraat en Abdijstraat (slinger).

RSS feed van de nieuwsberichten