Mobiliteitsplan Bernheze

Fietsers in de fietstunnel in NistelrodeDe komende maanden gaat Bernheze aan de slag met een nieuw mobiliteitsplan. We gaan in op verschillende onderwerpen die belangrijk zijn voor hoe we ons kunnen verplaatsen binnen en buiten onze gemeente.

Mobiliteit gaat over hoe mensen zich verplaatsen in een gebied en hoe makkelijk dat gebeurt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan naar de winkel gaan, elke dag reizen naar het werk/school of op bezoek gaan bij vrienden of familie.

Waarom dit mobiliteitsplan?

Het mobiliteitsplan helpt ons om de plannen voor de toekomst vorm te geven en Bernheze voor iedereen goed bereikbaar te houden. We denken hierbij aan verkeerssituaties in de dorpen, parkeerplaatsen voor auto's, veilige oversteken bij scholen en hoe we meer mensen kunnen aanmoedigen om te wandelen of fietsen.

In het mobiliteitsplan schetsen we het beeld van hoe de gemeente Bernheze er in de toekomst uit ziet op het gebied van verkeer en mobiliteit. Vervolgens maken we een concreet uitvoeringsplan om het geschetste toekomstbeeld in het mobiliteitsplan waar te maken.

Stand van zaken

Na de vaststelling van de mobiliteitsvisie 2040 is het nu tijd voor de volgende stap: het Mobiliteitsplan Bernheze. We hebben uw hulp hierbij nodig!

Informatieavonden

We nodigen u graag uit voor onze informatieavonden over dit mobiliteitsplan. Tijdens deze avonden willen we samen met u bespreken hoe we Bernheze verkeersveiliger kunnen maken voor het verkeer. Uw mening en ideeën zijn heel belangrijk voor ons.
Uw lokale kennis helpt ons om problemen te zien en de beste oplossingen te vinden. De informatieavonden zijn als volgt gepland:

 • Donderdag 16 mei 19:00 - 21:00 - De Wis Loosbroek
 • Woensdag 22 mei 19:00 - 21:00 - De Stuik Vorstenbosch
 • Dinsdag 04 juni 19:00 - 21:00 - Servaes Heeswijk-Dinther
 • Donderdag 06 juni 19:00 - 21:00 - Nesterlé Nistelrode
 • Donderdag 13 juni 19:00 - 21:00 - De Pas Misse 4 Heesch

Aanmelden is niet nodig.

Wat kunt u verwachten:

 • Presentatie van de mobiliteitsvisie: Onze experts zullen de nieuwe mobiliteitsvisie presenteren, inclusief ambities, speerpunten en voorgestelde veranderingen.
 • Interactieve Discussies: We willen graag uw gedachten, zorgen en suggesties horen. Er zullen mogelijkheden zijn voor open discussie en feedback.
 • Toekomstvisie: We zullen de langetermijndoelstellingen van het plan bespreken en hoe het zal bijdragen aan een duurzame, efficiënte en toegankelijke mobiliteitssysteem in onze gemeente.
 • Gelegenheid om vragen te stellen: Onze panelleden staan klaar om uw vragen te beantwoorden en eventuele onduidelijkheden op te helderen.

Wijkbezoeken op zaterdag 8 juni

Naast de bijeenkomsten staat de gemeente op een aantal locaties in de gemeente met een stand, om persoonlijk met u in gesprek te gaan over mobiliteit, verkeer en parkeren. Adviesbureau Kragten is daarbij ook aanwezig. Dit kan op de volgende locaties en tijdstippen:

 • Heeswijk-Dinther: Jumbo-supermarkt (Sint Servatiusstraat 39) zaterdag 8 juni 2024 - 09:00 – 10:00 uur
 • Vorstenbosch: Multifunctionele Accommodatie De Stuik (Schoolstraat 14) zaterdag 8 juni 2024 - 10:30 – 11:30 uur
 • Loosbroek: Dagwinkel Schouten (Dorpsstraat 47) zaterdag 8 juni 2024 - 12:00 – 13:00 uur
 • Nistelrode: Jumbo-supermarkt (Parkstraat 10) zaterdag 8 juni 2024 - 13:30 – 15:00 uur
 • Heesch: Jumbo-supermarkt (Schoonstraat 8) zaterdag 8 juni 2024 - 15:30 – 17:00 uur

Uw aanwezigheid en deelname zijn van groot belang om ervoor te zorgen dat het mobiliteitsplan goed aansluit op de behoeften en wensen van de gemeenschap in Bernheze. Laten we samen werken aan een betere en meer duurzame toekomst voor ons allemaal.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met gemeente Bernheze via telefoonnummer 0412 - 458 888 of via e-mail: gemeente@bernheze.org. U kunt zich hier ook aanmelden wanneer u mee wilt denken of mee wilt werken over het mobiliteitsplan Bernheze.