Mobiliteitsplan Bernheze

Fietsers in de fietstunnel in NistelrodeDe komende maanden gaat Bernheze aan de slag met een nieuw mobiliteitsplan. We gaan in op verschillende onderwerpen die belangrijk zijn voor hoe we ons kunnen verplaatsen binnen en buiten onze gemeente. Mobiliteit gaat over hoe mensen zich verplaatsen in een gebied en hoe makkelijk dat gebeurt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan naar de winkel gaan, elke dag reizen naar het werk/school of op bezoek gaan bij vrienden of familie.

Waarom dit mobiliteitsplan?

Het mobiliteitsplan helpt ons om de plannen voor de toekomst vorm te geven en Bernheze voor iedereen goed bereikbaar te houden. We denken hierbij aan verkeerssituatie in de dorpen, parkeerplaatsen voor auto's, veilige oversteken bij scholen en hoe we meer mensen kunnen aanmoedigen om te wandelen of fietsen.

In het mobiliteitsplan schetsen we het beeld van hoe de gemeente Bernheze er in de toekomst uit ziet op het gebied van verkeer en mobiliteit. Vervolgens maken we een concreet uitvoeringsplan om het geschetste toekomstbeeld in het mobiliteitsplan waar te maken.

Denk met ons mee en vul de vragenlijst in

We zijn op zoek naar mensen die met ons mee willen denken over, of mee willen werken aan dit mobiliteitsplan. Heeft u wensen of ideeën die u met ons wilt delen? Dat kan op verschillende manieren:

  • Vul tussen 28 augustus en 31 oktober de vragenlijst in over mobiliteit via deze link. Het invullen duurt ongeveer 15 minuten.
  • Geeft informatie tijdens één van de komende wijkbezoeken
  • Geef informatie tijdens één van de nog komende inloopavonden

We informeren u via deze pagina, onze social media kanalen en via de gemeentepagina in de Mooibernheze krant over waar en wanneer de wijkbezoeken en inloopavonden over het mobiliteitsplan plaats zullen vinden.

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met gemeente Bernheze via telefoonnummer 0412 - 458 888 of via e-mail: gemeente@bernheze.org. U kunt zich hier ook aanmelden wanneer u mee wilt denken of mee wilt werken aan het mobiliteitsplan Bernheze.