Bestuursprogramma 2022-2026

Begin juni 2022 besprak de gemeenteraad de coalitieverklaring. De maanden nadien is vanuit dit startdocument gewerkt aan het bestuursprogramma. Hiervoor werden meerdere inspraakmomenten en -mogelijkheden georganiseerd. Op 10 november 2022 werd het bestuursprogramma 2022-2026 unaniem vastgesteld door de gemeenteraad.

Het bestuursprogramma 2022-2026, Samen Bouwen aan een Veerkrachtig Bernheze, gaat uit van drie kernambities. Met deze drie kernambities doet het college een uitspraak over zaken die zij erg belangrijk vinden. Bij een scherpe prioritering blijven deze drie zaken in principe altijd overeind. De drie kernambities zijn:

  • We gaan bouwen
  • We gaan werken aan veerkracht
  • We doen het samen

In het bestuursprogramma leest u naast deze kernambities de bredere koers van het college van Burgemeester en Wethouders voor de komende jaren. Op hoofdlijnen, omdat er voor gekozen is om ruimte te houden om in te spelen op actuele ontwikkelingen en om samen met de gemeenteraad, de inwoners en andere belanghebbenden tot een nadere invulling te komen.

Bestuursprogramma 2022-2026 (PDF, 2.8 MB)