Snoeihout

Snoeihout (afval) is afval afkomstig van gesnoeide bomen en struiken. 

Ophalen

Binnen de bebouwde kom

Snoeihout binnen de bebouwde kom kunt u naar één van de groendepots brengen.

Buiten de bebouwde kom

De gemeente zamelt 2x per jaar snoeihout van landschappelijke of erfbeplanting buiten de bebouwde kom in.

Planning

In de tweede week van maart 2023 maken we een start met het ophalen van snoeihout buiten de bebouwde kom, met een uitloop van 2 weken.

Aanmelden snoeihout buiten bebouwde kom

Kwaliteitseisen

Het snoeihout moet aan kwaliteitseisen voldoen, omdat het wordt gebruikt voor het opwekken van duurzame energie.

  • Het hout is schoon en er zit geen blad aan.
  • Coniferen, laurieren, boomstronken of timmerhout vallen niet onder dit snoeihout.
  • Aan het hout zit geen zand/grond. Daarom kunt u het hout het beste op een (redelijk) droge plek neerleggen.

Hou ook rekening met het volgende

  • Het hout is afkomstig van percelen die buiten de bebouwde kom van Bernheze liggen.
  • Het hout ligt op uw eigen perceel.
  • De houthoop is goed bereikbaar, zodat het hout met een kraan op een vrachtauto kan worden opgeladen. Hout dat meer dan 6 meter vanaf een verharding ligt kunnen we niet laden.
  • Het hout ligt niet tegen bomen aan.
  • De houthoop is minimaal 3 m3 groot.
  • Het snoeihout is niet afkomstig van boomkwekerijen, fruittelers e.d. Dat is namelijk bedrijfsafval.

Prijs

Gratis