Asbest verwijderen

Wilt u asbest verwijderen? In veel gevallen moet u daar een gecertificeerde asbestverwijderaar voor inschakelen. U moet altijd een sloopmelding doen.

Een sloopmelding moet u minimaal 4 weken voor de start van de werkzaamheden doen. Dit doet u via de het Omgevingsloket. Voor het doen van een sloopmelding heeft u DigiD nodig. Bedrijven hebben eHerkenning nodig.

Waar vindt u asbest?

Vanaf 1993 is het verboden om asbest te gebruiken. U kunt er dus vanuit gaan dat na 1994 geen asbest meer is toegepast.

Waar kunt u asbest nog wel aantreffen?

  • In golfplaten op een gebouw, aanbouw of schuur. Asbest werd voor 1994 in golfplaten verwerkt. Asbestgolfplaten liggen op veel boerenschuren, op bedrijfsdaken of kleine schuurtjes. Golfplaten die vanaf 1994 geproduceerd zijn bevatten géén asbest. U ziet dan op de een-na-laatste golf van de plaat de letters NT (new technology), AFM (asbest free material) of NA (non asbestos) staan.
  • In leien daken die voor 1994 zijn gelegd of vernieuwd. Dakleien kunnen ook van (lei)steen zijn. Daar zit geen asbest in. Heeft u verdachte dakleien? Een gecertificeerd inventarisatiebedrijf kan dit onderzoeken.
  • Asbest kan ook in dakleer verwerkt zijn. Meestal wordt dit op platte daken gebruikt.

Zelf asbest verwijderen

U mag asbest zelf verwijderen als het gaat om minder dan 35 m2 aan platen of niet-gelijmde vloerbedekking. U moet dit wel eerst melden. Pas als u toestemming heeft van de gemeente, mag u beginnen met slopen.

Ons advies:

  • Beschadig het asbesthoudende materiaal niet, breek het niet door en boor er niet in. Hierdoor kunnen gevaarlijke asbestvezels vrijkomen.
  • Spuit het asbesthoudende materiaal nat en draag beschermde kleding.

Asbest afvoeren

Verpak het asbest netjes als u het bij de Milieustraat inlevert. Verpak de asbest in 1 of meer stevige, doorzichtige plastic zakken van minimaal 0,2 mm en die passend zijn voor de materialen die u moet gaan verwijderen. Voor groot asbesthoudend afval kunt u speciaal verpakkingsmateriaal (big-bags) kopen.

Asbest laten verwijderen

Wilt u meer dan 35 m2 asbest verwijderen? Of gaat het om losse buizen of vastgelijmde vloerbedekking? Dan mag u dit zelf niet verwijderen. In dit geval moet u een gecertificeerde asbestverwijderaar inschakelen. U moet dan ook een sloopmelding doen.

Meer informatie over asbest en asbest verwijderen vindt u op de website van de Rijksoverheid en bij Milieu Centraal

Asbestdaken verboden vanaf eind 2024

Vanaf eind 2024 is asbest op daken verboden in Nederland. Het verbod is door de rijksoverheid ingesteld en geldt voor alle asbesthoudende dakbedekking, bijvoorbeeld in de vorm van golfplaten, dakleien en dakleer (bitumen). Dit betekent dat u vóór 2025 uw asbestdak moet (laten) verwijderen. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk.

Het verbod geldt niet voor asbesthoudend materiaal aan de binnenkant van gebouwen, zoals asbesthoudend dakbeschot of isolatiemateriaal onder de dakbedekking. Het verbod geldt ook niet voor boeidelen, dakgoten en gevelpanelen. Het is wel praktisch om dit gelijk mee nemen bij het vervangen van uw dak.

Waarom deze maatregel?

Daken worden door de jaren heen aangetast door weer en wind. Bij asbestdaken kunnen daardoor asbestvezels vrijkomen. Met het verbod op asbestdaken wil de overheid zoveel mogelijk milieu- en gezondheidsproblemen voorkomen die ontstaan door het vrijkomen van asbestvezels in de lucht. Asbest is namelijk een kankerverwekkende stof.

Daarnaast zorgen asbestdaken bij brand voor extra gezondheidsrisico’s en hoge kosten voor het opruimen van het door de brand verspreide asbest. Ook daarom is verwijdering (sanering) van asbestdaken noodzakelijk.

Informatie voor bedrijven en particulieren

De gemeente Bernheze organiseert voor agrariërs, ondernemers en particulieren in 2019 diverse informatieavonden over het asbestverbod en het saneren van asbest. De eerste informatieavond was op 17 april 2019 voor agrariërs en ondernemers in het buitengebied. Hieronder staan de presentaties van de avond, inclusief de veelgestelde vragen

Op YouTube vindt u 2 filmpjes met praktijkvoorbeelden