Asbest verwijderen

Wilt u asbest verwijderen? In veel gevallen moet u daar een gecertificeerde asbestverwijderaar voor inschakelen. U moet altijd een sloopmelding doen.

Een sloopmelding moet u minimaal 4 weken voor de start van de werkzaamheden doen. Dit doet u via de het Omgevingsloket. Voor het doen van een sloopmelding heeft u DigiD nodig. Bedrijven hebben eHerkenning nodig.

Zelf asbest verwijderen

U mag asbest zelf verwijderen als het gaat om minder dan 35 m2 aan platen of niet-gelijmde vloerbedekking. U moet dit wel eerst melden. Pas als u toestemming heeft van de gemeente, mag u beginnen met slopen.

Ons advies:

  • Beschadig het asbesthoudende materiaal niet, breek het niet door en boor er niet in. Hierdoor kunnen gevaarlijke asbestvezels vrijkomen.
  • Spuit het asbesthoudende materiaal nat en draag beschermde kleding.

Asbest afvoeren

Verpak het asbest netjes als u het bij de Milieustraat inlevert. Verpak de asbest in 1 of meer stevige, doorzichtige plastic zakken van minimaal 0,2 mm en die passend zijn voor de materialen die u moet gaan verwijderen. Voor groot asbesthoudend afval kunt u speciaal verpakkingsmateriaal (big-bags) kopen.

Asbest laten verwijderen

Wilt u meer dan 35 m2 asbest verwijderen? Of gaat het om losse buizen of vastgelijmde vloerbedekking? Dan mag u dit zelf niet verwijderen. In dit geval moet u een gecertificeerde asbestverwijderaar inschakelen. U moet dan ook een sloopmelding doen.

Subsidieregeling asbestdaken

Vanaf 2024 mogen particulieren en bedrijven geen asbestdaken meer hebben. Om dit te bereiken heeft de Rijksoverheid een subsidieregeling opgezet. Hier kunt u gebruik van maken als u een asbestdak heeft van meer dan 35 m2.

Meer informatie over asbest en asbest verwijderen vindt u op de website van de Rijksoverheid en bij Milieu Centraal