Coronavirus

De gemeente volgt de richtlijnen van het RIVM en de Veiligheidsregio bij de aanpak van het coronavirus. De situatie en de afgekondigde maatregelen veranderen steeds. Lees de laatste updates over het coronavirus.

Slopen

Wilt u iets slopen? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig (eerder sloopvergunning). Voor meer informatie of het aanvragen van een omgevingsvergunning gaat u naar: Aanvragen vergunningen.

Let op: Sloopvergunning wordt in veel gevallen nu Sloopmelding

De sloopmelding is verplicht als:

  • de hoeveelheid vrijkomend bouw- en sloopafval geschat wordt op 10m3 of meer (onder de 10m3 is meldingsvrij);
  • asbest wordt verwijderd, gesloopt of gedemonteerd tijdens de werkzaamheden (hier geldt geen volume ondergrens). Als u de sloopmelding heeft gedaan, mag u maximaal 35 m2 hechtgebonden asbest (bijvoorbeeld plaatmateriaal met uitzondering van dakleien) inleveren bij de milieustraat.

De sloopvergunning is verplicht:

  • in nabijheid of van monumenten;
  • binnen een beschermd dorpsgezicht;
  • als het bestemmingsplan een sloopvergunning vereist.

Sloopmelding doen

Een sloopmelding moet u minimaal 4 weken voor de start van de werkzaamheden doen. Dit doet u via de het Omgevingsloket. Voor het doen van een sloopmelding heeft u DigiD nodig. Bedrijven hebben eHerkenning nodig.

Regels sloopmelding

Bekijk de exacte regels voor een sloopmelding (artikel 1.26 Bouwbesluit 2012)