Slopen

Afhankelijk van uw plan hebt u een sloopmelding of een omgevingsvergunning nodig.

Sloopmelding

De sloopmelding is verplicht als:

  • de hoeveelheid vrijkomend bouw- en sloopafval geschat wordt op 10m3 of meer (onder de 10m3 is meldingsvrij);
  • asbest wordt verwijderd, gesloopt of gedemonteerd tijdens de werkzaamheden (ongeacht de hoeveelheid). Als u de sloopmelding hebt gedaan, dan mag u maximaal 35 m2 hechtgebonden asbest (bijvoorbeeld plaatmateriaal met uitzondering van dakleien) inleveren bij de milieustraat. Zie voor meer informatie de pagina asbest verwijderen.

Een sloopmelding moet u minimaal 4 weken voor de start van de werkzaamheden doen. Dit doet u via de het Omgevingsloket. Voor het doen van een sloopmelding heeft u DigiD nodig. Bedrijven hebben eHerkenning nodig.

Bekijk de exacte regels voor een sloopmelding (in hoofdstuk 7 van het Besluit bouwwerken leefomgeving).

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning is verplicht:

  • in nabijheid of van monumenten;
  • binnen een beschermd dorpsgezicht;
  • als het omgevingsplan een omgevingsvergunning voor de activiteit slopen vereist.

Welke activiteit moet ik kiezen bij de omgevingsvergunning?

Via het omgevingsloket dient u de aanvraag voor een omgevingsvergunning in met de activiteit ‘’monument onderhouden, restaureren, veranderen of slopen’’ wanneer het een monument betreft of een nabij gelegen bouwwerk bij een monument. De activiteit ‘’slopen in beschermd stads- of dorpsgezicht’’ vraagt u aan wanneer het een beschermd dorpsgezicht betreft. Wanneer het omgevingsplan een omgevingsvergunning vereist is de activiteit ‘’slopen en/of asbest verwijderen’’ en/of ‘’slopen op grond van ruimtelijke regels’’ van toepassing.

Kosten

Meer informatie over de kosten vindt u in de geldende legesverordening.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen en wonen via 0412-45 88 88 of via bouwenenwonen@bernheze.org