Slopen

Wilt u iets slopen? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig (eerder sloopvergunning). Meer informatie of aanvragen van een omgevingsvergunning.

Let op: Sloopvergunning wordt in veel gevallen nu Sloopmelding

De sloopmelding is verplicht als:

  • de hoeveelheid vrijkomend bouw- en sloopafval geschat wordt op 10m3 of meer (onder de 10m3 is meldingsvrij);
  • asbest wordt verwijderd, gesloopt of gedemonteerd tijdens de werkzaamheden (hier geldt geen volume ondergrens). Als u de sloopmelding heeft gedaan, mag u maximaal 35 m2 hechtgebonden asbest (bijvoorbeeld plaatmateriaal met uitzondering van dakleien) inleveren bij de milieustraat.

De sloopvergunning is verplicht:

  • in nabijheid of van monumenten;
  • binnen een beschermd dorpsgezicht;
  • als het bestemmingsplan een sloopvergunning vereist.

Sloopmelding doen

Een sloopmelding moet u minimaal 4 weken voor de start van de werkzaamheden doen. Dit doet u via de het Omgevingsloket. Voor het doen van een sloopmelding heeft u DigiD nodig. Bedrijven hebben eHerkenning nodig.

Regels sloopmelding

Bekijk de exacte regels voor een sloopmelding (artikel 1.26 Bouwbesluit 2012)