Vrije bouwkavels

De gemeente Bernheze verkoopt bouwkavels voor nieuwbouwwoningen. Een bouwkavel is een perceel grond waar op gebouwd mag worden. De grootte van deze vrije kavels varieert van ongeveer 250 m2 tot 1.100 m2.

Op deze pagina vindt u informatie over vrije bouwkavels die de gemeente Bernheze in verkoop heeft.

Loosbroek - Schaapsdijk

Aan de westzijde van Loosbroek grenzend aan de bebouwde kom komen 30 woningen. De woningen zijn gelegen tussen de straten Pastoor de Grootstraat, Schaapsdijk en Krommedelseweg. De woningen komen rondom een groen veld met ontsluitingswegen op de Schaapsdijk en Krommedelseweg.

Woningstichting Joost bouwt en verhuurt 5 woningen. De overige 25 woningen verkoopt de gemeente Bernheze als kavels voor zelfbouw.

Bouwplan Loosbroek - Schaapsdijk

Kavelinformatie

Voor meer informatie over het project Loosbroek - Schaapsdijk en bijbehorende bouwkavels, verwijzen wij u naar:

Inschrijving

Inschrijven was mogelijk vanaf 20 juni 2022 via het inschrijfformulier op de pagina Nieuwbouwproject Schaapsdijk, Loosbroek

U kunt individueel inschrijven voor acht kavels zijnde 2 blokken voor de bouw van vier-aaneen woningen (KR01 en KR02). De vier-aaneen woningen worden uitgegeven in een zogenaamd Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (PDF, 157.5 kB) (CPO). CPO betekent dat u gezamenlijk met een groep mensen een meer-kapwoning bouwt. 

  • Vanaf 20 juni 2022 had u 2 weken de tijd om digitaal in te schrijven. De inschrijving is gesloten op 3 juli 2022 om 23.59 uur.
  • De uitgifte gaat op basis van het Uitgifteprotocol plan Schaapsdijk-Loosbroek (PDF, 432.5 kB)
  • Op het uitgifteprotocol wordt maatwerk toegepast. Ieder kan zich individueel inschrijven
  • Om in te kunnen schrijven moet u minimaal 18 jaar zijn.

Loting

Na inschrijving volgt de loting om de volgorde te bepalen. De eerste acht personen van de loting worden aansluitend aan de loting bij elkaar geplaatst. Deze mensen maken kennis met elkaar en krijgen uitleg over de vervolgprocedure om tot een verdeling in de blokken te komen. Zij worden later uitgenodigd voor het optiegesprek.

De loting was op dinsdag 5 juli 2022 om 18.30 uur in gemeenschapshuis De Wis in Loosbroek.

Vragen

Wilt u meer informatie over het project Schaapsdijk in Loosbroek? Mail dan naar nieuwbouw@bernheze.org. U kunt ook bellen met de gemeente, telefoonnummer (0412) 45 88 88.