Vrije bouwkavels

De gemeente Bernheze verkoopt bouwkavels voor nieuwbouwwoningen. Een bouwkavel is een perceel grond waar op gebouwd mag worden. De grootte van deze vrije kavels varieert van ongeveer 250 m2 tot 1.100 m2.

Op deze pagina vindt u informatie over vrije bouwkavels die de gemeente Bernheze in verkoop heeft.

Loosbroek - Schaapsdijk

Aan de westzijde van Loosbroek grenzend aan de bebouwde kom komen 30 woningen. De woningen zijn gelegen tussen de straten Pastoor de Grootstraat, Schaapsdijk en Krommedelseweg. De woningen komen rondom een groen veld met ontsluitingswegen op de Schaapsdijk en Krommedelseweg.

Woningstichting Joost bouwt en verhuurt 5 woningen. De overige 25 woningen verkoopt de gemeente Bernheze als kavels voor zelfbouw.

Bouwplan Loosbroek - Schaapsdijk

Kavelinformatie

Voor meer informatie over het project Loosbroek - Schaapsdijk en bijbehorende bouwkavels, verwijzen wij u naar:

Inschrijving

Inschrijven kan via het inschrijfformulier op de pagina Nieuwbouwproject Schaapsdijk, Loosbroek

U kunt inschrijven voor 5 kavels voor vrijstaande woningen (KV01 t/m KV05), 4 blokken voor de bouw van twee-aaneen woningen (KT01 t/m KT04) en 3 blokken voor de bouw van vier-aaneen woningen (KR01 t/m KR03).

De vier-aaneen woningen worden uitgegeven in een zogenaamd Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). CPO betekent dat u gezamenlijk met een groep mensen een meer-kapwoning bouwt. Voor de tweekapwoningen mag u CPO aangaan, maar het is niet verplicht.

  • Vanaf 18 april 2022 heeft u 4 weken de tijd om digitaal in te schrijven. De inschrijving sluit op 15 mei 2022 om 23.59 uur.
  • De uitgifte gaat op basis van het Uitgifteprotocol plan Schaapsdijk-Loosbroek (PDF, 432.5 kB)
  • Om in te kunnen schrijven moet u minimaal 18 jaar zijn.

Vragen

Wilt u meer informatie over het project Schaapsdijk in Loosbroek? Mail dan naar nieuwbouw@bernheze.org. U kunt ook bellen met de gemeente, telefoonnummer (0412) 45 88 88.