Heesch

Het dorp Heesch is een van de grotere dorpen in de gemeente Bernheze en is een prettige woonkern, met voldoende voorzieningen. Voor de dagelijkse benodigdheden hoeft u het dorp niet uit en naast 3 basisscholen bevindt zich een school voor VMBO-T in Heesch. Bovendien kent het dorp, evenals de andere kernen van Bernheze, een actief verenigingsleven. Heesch telt iets minder dan 13.000 inwoners.

  • De Erven

    Nieuwbouwwijk De Erven ligt in Heesch in het gebied tussen de Bosschebaan, Bunderstraat, Nieuwe Erven en de bebouwde kom. De eerste fase is afgerond.

  • Groenplan de Erven Fase 2

    Informatie over het proces voor het opstellen van het groenplan De Erven fase 2 inclusief de speelvoorziening(en)

  • De Bunders

    In het westen van Heesch, tussen de Bosschebaan, de Bunderstraat, Verbindingsweg en de Erven wordt een nieuwe wijk De Bunders gerealiseerd.