Groenplan De Erven fase 2

Aan de westzijde van Heesch leggen we de nieuwe woonwijk De Erven aan. De tweede fase van deze nieuwe woonwijk is volop in aanbouw. We zijn inmiddels gestart met de aanleg van de definitieve bestrating. In het plantseizoen 2023-2024 kunnen we al een gedeelte van de beplanting aanleggen. In het plantseizoen van 2024-2025 ronden we de aanleg van de beplanting af.

Proces opstellen groenplan

We willen het groenplan voor de tweede fase van De Erven samen met de toekomstige bewoners (hierna: bewoners) van deze fase vormgeven. Ook de direct aanwonende betrekken we in het proces. Het proces voor het opstellen van het groenplan inclusief de speelvoorziening(en) bestaat in hoofdzaak uit de volgende onderdelen:

 • Enquête om de ideeën en wensen van de bewoners duidelijk te krijgen
 • Schetsontwerp
 • Definitief ontwerp

Enquête ideeën en wensen

In april 2023 hebben de bewoners een online enquête in kunnen vullen. Kort samengevat zijn de belangrijkste resultaten van de enquête:

 • De bewoners van deze wijk zijn vooral jonge gezinnen die de openbare ruimte willen gebruiken om te wandelen en te spelen. Daarnaast vinden ze verblijfsgroen (om een boekje te lezen en te picknicken) belangrijk
 • De openbare ruimte moet veilig en schoon zijn met veel groen
 • Ergernissen in de openbare ruimte zijn hondenpoep, graffiti en zwerfafval
 • Er is beperk animo voor actieve participatie bij het groenonderhoud in de wijk en/of een buurtmoestuin
 • De meerderheid kiest voor een natuurlijke groeninrichting (natuurlijke materialen, landschapselementen en natuurlijk beheer). Dit soort groen komt ten goede aan de natuur, maar het beeld oogt soms wat slordig
 • Bomen in de openbare ruimte worden belangrijk gevonden
 • Er is geen sterke voorkeur voor één of meerdere speelplekken
 • Er is weinig behoefte aan speeltoestellen voor volwassenen. Ook is er geen behoefte aan een jeu de boules baan
 • Bij spelen is de meerderheid voor een mix van natuurlijk en traditioneel spelen
 • Er is een lichte voorkeur voor een hondenuitlaatveld voorzien van een hekwerk

Groenontwerp

Met de opgehaalde ideeën en wensen hebben we een groenontwerp gemaakt. Dit hebben we samen met de werkgroep groen gedaan.

Vervolgproces

Tot en met vrijdag 15 september 2023 kan er een reactie gegeven worden op het groenplan. We beoordelen de ingediende reacties en indien mogelijk nemen we deze mee bij de verdere technische uitwerking van het groenontwerp. U kunt uw reactie mailen naar gemeente@bernheze.org t.a.v. Mark van der Leest.