De Bunders

In het westen van Heesch tussen de Bosschebaan, de Bunderstraat, Verbindingsweg en de Erven wordt een nieuwe woonwijk gerealiseerd genaamd ‘De Bunders’.

Overzichtskaart de Bunders Heesch

Het project

In de nieuwe woonwijk ‘De Bunders’ komen circa 300 woningen waarvan 75% in het betaalbare segment (waaronder 30% sociale huur) en 25% in het duurdere segment.

Het nieuwbouwproject bestaat uit huur- en koopwoningen in diverse prijsklassen (PDF, 390.4 kB) waaronder rijwoningen, twee-onder-één-kapwoningen, levensloopbestendige woningen en vrijstaande woningen. Daarnaast is er ruimte voor alternatieve woonvormen zoals tiny houses. De openbare ruimte met onder meer groenvoorzieningen, parkeerplaatsen, speelplaatsen, straten, riolering en verlichting wordt door de gemeente ingericht.

In de realisatie van dit nieuwbouwproject is extra aandacht voor een goede aansluiting van de nieuwe woonwijk op de bestaande bebouwing en groenzones. Door de variatie in zowel het landschap als het woonaanbod wordt ‘De Bunders’ een levendige en diverse woonwijk.

Via onderstaande link kunt u het aangepaste stedenbouwkundig plan voor het nieuwbouwproject ‘De Bunders’ inzien.

Laatste stand van zaken

Maandag 10 juli 2023 vond in Cultureel Centrum de Pas in Heesch een informatiebijeenkomst over het nieuwbouwproject ‘De Bunders’ plaats. Tijdens deze goed bezochte avond werd uitleg gegeven over het concept stedenbouwkundig plan en de vervolgstappen.

Aanwezigen waren in de gelegenheid tot het stellen van vragen en het kenbaar maken van hun wensen en ideeën. Dit kon zowel mondeling als via een reactieformulier. Op basis van alle input zijn we gekomen tot een aangepast stedenbouwkundig plan met als belangrijkste wijzigingen:

  • Verbetering van de overgang van de landelijke omgeving en bestaande bebouwing naar de nieuwe woonwijk ‘De Bunders’. Dit wordt bereikt door middel van m eer groen en openheid tussen de woningen.
  • De school inclusief bijbehorende voorzieningen komen niet terug in de geplande nieuwe woonwijk. Dit volgt uit een analyse van zowel de behoefte als de bestaande mogelijkheden binnen de kern Heesch.
  • Er wordt extra aandacht besteed aan een vlotte verkeersdoorstroming zowel binnen de wijk als via de om liggende wegen. Als onderdeel hiervan zal de Bunderstraat volledig heringericht worden over de lengte van de wijk.

Via onderstaande link kunt u een situatieschets met een omschrijving van de gemaakte aanpassingen in het stedenbouwkundig plan voor het nieuwbouwproject ‘De Bunders’ inzien.

Vervolgstappen

Wij willen dat u kunt meedenken en meepraten over (bouw)plannen. Dit noem en we participatie. Het meedenken is door u op vele aspecten gebeurd tijdens de informatiebijeenkomst die op 10 juli 2023 plaatsvond. Hiervan getuigen ook de vele reactieformulieren die door u tijdens de avond zijn ingevuld. Met het mede op basis hiervan aangepaste stedenbouwkundig plan voor het nieuwbouwproject ‘De Bunders’ zijn we weer een stap verder in de realisatie van deze nieuwe woonwijk. We willen u graag hierover informeren.

We bevinden ons nu in de volgende fase van het proces. Medio mei 2024 organiseren we een informatiebijeenkomst waarin we graag de wijzigingen ten opzichte van het concept stedenbouwkundig plan met u bespreken en het vervolgtraject toelichten. Deze bijeenkomst vindt plaats voordat de wijziging van het Omgevingsplan ter inzage wordt gelegd. Op basis hiervan kunt u eventuele zienswijzen kenbaar maken, die vervolgens door ons zullen worden behandeld.

Meer informatie en contact

Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog vragen of opmerkingen over het nieuwbouwproject ‘De Bunders’ in Heesch? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0412-45 88 88 of stuur een e-mail naar: debunders@bernheze.org.