De Bunders

In het westen van Heesch tussen de Bosschebaan, de Bunderstraat, Verbindingsweg en de Erven wordt een nieuwe woonwijk gerealiseerd genaamd ‘De Bunders’.

Overzichtskaart de Bunders Heesch

Het project

In de nieuwe woonwijk ‘De Bunders’ komen circa 300 woningen waarvan 75% in het betaalbare segment (waaronder 30% sociale huur) en 25% in het duurdere segment.

Het nieuwbouwproject bestaat uit huur- en koopwoningen in diverse prijsklassen (PDF, 390.4 kB) waaronder rijwoningen, twee-onder-één-kapwoningen, levensloopbestendige woningen en vrijstaande woningen. Daarnaast is er ruimte voor alternatieve woonvormen zoals tiny houses. De openbare ruimte met onder meer groenvoorzieningen, parkeerplaatsen, speelplaatsen, straten, riolering en verlichting wordt door de gemeente ingericht.

In de realisatie van dit nieuwbouwproject is extra aandacht voor een goede aansluiting van de nieuwe woonwijk op de bestaande bebouwing en groenzones. Door de variatie in zowel het landschap als het woonaanbod wordt ‘De Bunders’ een levendige en diverse woonwijk.

Via onderstaande link kunt u het aangepaste stedenbouwkundig plan voor het nieuwbouwproject ‘De Bunders’ inzien.

Laatste stand van zaken

Donderdag 16 mei 2024 vond in Cultureel Centrum de Pas in Heesch een informatiebijeenkomst over het nieuwbouwproject ‘De Bunders’ plaats. Tijdens deze goed bezochte avond werd uitleg gegeven over de voortgang van het project.

Aanwezigen waren in de gelegenheid tot het stellen van vragen aan het projectteam. Een impressie van deze avond hebben wij uitgewerkt en kunt u hier lezen (PDF, 63.3 kB). Op dit moment ligt het ontwerp wijziging van het omgevingsplan ter inzage per publicatiedatum 12 juni 2024.

Het ontwerp wijziging van het omgevingsplan, met de daarbij behorende stukken, liggen met ingang van de dag na publicatiedatum gedurende een termijn van zes weken ter inzage. Tijdens de Raadsvergadering van 31 oktober aanstaande zal besloten worden over vaststelling van de wijziging van het omgevingsplan die nodig is om het woningbouwplan uiteindelijk te kunnen realiseren. Dit kunt u ook vinden op onze webpagina onder Ander besluit van algemene strekking.

Via onderstaande link kunt u een situatieschets met een omschrijving van de gemaakte aanpassingen in het stedenbouwkundig plan voor het nieuwbouwproject ‘De Bunders’ inzien.

Meer informatie en contact

Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog vragen of opmerkingen over het nieuwbouwproject ‘De Bunders’ in Heesch? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0412-45 88 88 of stuur een e-mail naar: debunders@bernheze.org.