De Bunders

In het westen van Heesch tussen de Bosschebaan, de Bundersstraat, Verbindingsweg en de Erven wordt een nieuwe wijk gerealiseerd. Momenteel wordt er gewerkt aan een stedenbouwkundig plan waarin het gemeentelijk programma van eisen wordt verwerkt.

Overzichtskaart de Bunders Heesch

Woningbouwopgave (Woonvisie 2021-2026)

De gemeente Bernheze heeft een flinke woningbouwopgave. In de komende 10 jaar voegen we 1.800 woningen toe, daarvan bouwen we circa 1.160 woningen in de periode tot en met 2026. We zetten in op woningbouw op inbreidings- en op uitbreidingslocaties. Daarbij is er extra aandacht voor de doelgroepen starters en senioren, zowel in de koop- als huursector.

Woningen

Er worden naar verwachting circa 300 woningen gebouwd, in verschillende categorieën. Er komen huur- en koopwoningen in verschillende typen waaronder rijwoningen, twee-onder-één-kapwoningen, levensloopbestendige woningen en vrijstaande woningen. Daarnaast is er ruimte voor alternatieve woonvormen zoals flexwoningen of tiny houses. De sociale huurwoningen worden gerealiseerd door de betrokken woningcorporaties Mooiland en Brabant Wonen.

De doelstelling is een plezierige woonbuurt te creëren die op een vanzelfsprekende manier harmonieert met de landelijke omgeving en de bestaande bebouwing.

Via onderstaande link vindt u een stedenbouwkundig plan. Het plan betreft een ruimtelijk project in wording. In deze fase spreken we van een concept stedenbouwkundig plan dat in het vervolg van de planontwikkeling nog kan worden gewijzigd. Dit betekent dat aan het concept plan zoals het nu voorligt uitdrukkelijk geen rechten kunnen worden ontleend.

Proces

Op 10 juli heeft er een informatiebijeenkomst plaatsgevonden om direct omwonenden te informeren over het concept stedenbouwkundig plan. Aanwezigen waren in de gelegenheid om hun opmerkingen, wensen en ideeën kenbaar te maken.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het project De Bunders? Neem via e-mail contact op met nieuwbouw@bernheze.org. Of bel met de gemeente via telefoonnummer 0412-45 88 88.