Woo-verzoek doen (informatie openbaar laten maken)

De gemeente Bernheze maakt zelf al veel informatie openbaar. Is de informatie die u zoekt nog niet openbaar en valt deze informatie onder de Wet open overheid (Woo)? Doe dan een Woo-verzoek. De Wet open overheid is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Voorwaarden

  • Het moet gaan om een taak van de gemeente of een organisatie die valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.
  • Het moet gaan om informatie die is vastgelegd in documenten. De WOO is niet bedoeld voor het stellen van vragen.
  • Het verzoek moet u mondeling, schriftelijk of op de elektronische manier indienen.

Woo-verzoek doen

U kunt op de volgende manieren een Woo-verzoek doen:

Via e-mail

E-mail uw verzoek naar woo@bernheze.org Beschrijf zo duidelijk mogelijk wat u wilt weten. Zo kunnen wij u de juiste documenten sturen. Heeft u een vraag of wilt u een mondeling Woo-verzoek doen? Dan kunt u contact opnemen met onze contactpersoon door een e-mail te sturen naar contactpersoonwoo@bernheze.org of door een terugbelverzoek te doen via 0412-458888.

Schriftelijk

Stuur uw verzoek naar:

Team bestuursondersteuning
Afdeling Juridische Zaken
T.a.v. het Woo-team
Postbus 19
5384 ZG HEESCH

Vermeld altijd:

  • Dat het gaat om een Woo-verzoek.
  • Welke documenten u wilt inzien en over welke periode.
  • Hoe u de informatie wilt ontvangen.

Contactpersoon Woo

Heeft u een vraag over welke informatie bij de gemeente aanwezig is? Of wilt u weten hoe u informatie kunt opvragen bij de gemeente Bernheze? U kunt uw vraag stellen door een e-mail te sturen naar contactpersoonwoo@bernheze.org of door een terugbelverzoek te doen via 0412-458888.

Kosten

De gemeente stuurt de documenten bij voorkeur digitaal. Dat is gratis. Wilt u de documenten toch op papier ontvangen? Vermeld dat dan in uw verzoek. Per pagina betaalt u in dat geval € 0,20. Is het totale bedrag € 4,00 of minder? Dan hoeft u niet te betalen.