Flexwoningen in Bernheze

De woningnood in Nederland en ook in Bernheze is hoog. We kennen allemaal wel iemand die op zoek is naar woonruimte en nergens terecht kan. Bijvoorbeeld een familielid of bekende die gaat scheiden, een stel dat graag wil gaan samenwonen of een kind dat in de vertrouwde om-geving vanuit het ouderlijk huis zelfstandig wil gaan wonen. Flexwoningen kunnen een oplossing bieden voor dergelijke situaties. Waarbij mensen langer of korter, tijdelijk kunnen wonen en vanuit die situatie kunnen doorstromen naar een permanente woning.

Waarom flexwoningen?

De komende jaren gaan we in Bernheze zo’n 1160 woningen bouwen. Toch blijft de druk op de woningmarkt in hoog. Er zijn meer mensen op zoek naar een sociale huurwoning dan dat er woningen beschikbaar komen. Gemeente Bernheze en Woningcorporatie Mooiland werken sa-men aan oplossingen om de wachttijd zo kort mogelijk te houden. Eén van die oplossingen is het plaatsen van flexwoningen op tijdelijke plekken in de gemeente.

Voor wie zijn de woningen bedoeld?

In principe kan iedereen die ingeschreven staat bij Mooiland via www.mijnwoningzoeken.nl reageren op een flexwoning als deze beschikbaar zijn. De flexwoningen zijn onder andere bedoeld voor jongeren die betaalbare woningen nodig hebben, woningzoekenden na echtscheiding of verbroken relatie, woningzoekenden vanwege werk en spoedzoekers. De flexwoningen zijn bedoeld voor 3- tot 4-persoonshuishoudens die hier tijdelijk kunnen wonen.

Waar komen de flexwoningen te staan?

Gemeente Bernheze en Woningcorporatie Mooiland hebben samen gezocht naar geschikte locaties. Daarbij hebben we onder meer naar het volgende gekeken: grond is in eigendom van de gemeente, de huidige functie van de locatie, beschikbaarheid, ligging/omvang en mogelijke belemmeringen. Binnen gemeente Bernheze komen momenteel twee locaties in aanmerking voor flexwoningen:

  • Locatie Schoonstraat in Heesch (29 flexwoningen)
  • Locatie Zwarte Molen Zuid in Nistelrode (40 flexwoningen)

De flexwoningen blijven tijdelijk staan met een maximale termijn van 15 jaar.

Locatie Schoonstraat in Heesch (29 flexwoningen)

Eerste stedenbouwkundige opzet Schoonstraat Heesch
Eerste stedenbouwkundige opzet Schoonstraat Heesch

Locatie Zwarte Molen Zuid in Nistelrode (40 flexwoningen)

Eerste stedenbouwkundige opzet Zwarte Molen Nistelrode
Eerste stedenbouwkundige opzet Zwarte Molen Nistelrode

Let op!Bovenstaande afbeelding betreffen slechts impressies, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. De toekomstige situatie volgt op de uitwerking in het hiervoor te doorlopen traject.

Proces

Gemeente Bernheze heeft de locaties voor de flexwoningen gekozen. Op basis van interne studie en in overleg met Mooiland onderzoeken we de mogelijkheden voor de twee locaties. Daar zijn we de komende maanden mee bezig.

Planning

Onderstaande planning is op basis van de informatie die we nu hebben. En onder voorbehoud in verband met besluitvorming gemeenteraad.

  • Augustus/september 2024: informatiebijeenkomst

Meer informatie

Via onze website blijft u op de hoogte van de voortgang op de plannen. Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.