Aangifte overlijden

Aangifte van overlijden moet worden gedaan in de gemeente waar de persoon is overleden.

Overlijdt iemand in het buitenland dan moeten de nabestaanden dit zo snel mogelijk melden bij de gemeente waar de overledene het laatst woonde. Zodra de officiële stukken uit het buitenland beschikbaar zijn, stuurt u die alsnog naar de gemeente. Vaak moeten deze documenten aan speciale voorwaarden voldoen. Neem daarom vooraf contact op met de gemeente.

Digitaal aanvragen (alleen begrafenisondernemers)

U kunt de aangifte vanuit uw eigen bedrijf regelen en u hoeft  niet meer naar het gemeentehuis te komen. Hiervoor heeft u eHerkenning niveau 2+ nodig. De kosten betaalt u meteen online. Nadat u aangifte heeft gedaan, krijgt u van ons een e-mail ter bevestiging.

Aanvragen aangifte overlijden via eHerkenning (voor begrafenisondernemers) (€ 15,70)
Regelt u dit liever in het gemeentehuis? Maak dan een afspraak.

Het uittreksel burgerlijke stand wordt via Ideal betaald. De gemeente maakt de akte op en stuurt u het verlof tot begraven of cremeren en het uittreksel van overlijden per mail en per post toe. U hoeft alleen te zorgen dat de B-envelop  binnen één maand na aangifte bij ons binnen is. Dit kan door het af te geven aan de receptie of het per post naar ons toe te sturen.

Persoonlijk aangifte doen (burgers)

Het is ook mogelijk om als burger een aangifte van overlijden te doen. Hiervoor moet u een afspraak maken op het gemeentehuis. Op het afgesproken tijdstip  overlegt u de benodigde stukken en betaalt de kosten voor het uittreksel van overlijden. Voor de overlijdensaangifte hebt u een geldig identiteitsbewijs nodig. De gemeente maakt de akte op en u krijgt gelijk het verlof tot begraven of cremeren en het uittreksel van overlijden mee.

Meenemen

Wij verzoeken u bij aangifte overlijden, uw BSN in te voeren bij uw gegevens zodat de akte overlijden vooraf verwerkt kan worden.   

  • Verklaring van overlijden opgemaakt en getekend door een arts.
  • Doodsoorzaakverklaring (CBS).
  • Aangifte overlijden van de uitvaartonderneming.

Prijs

De overlijdensakte kost € 15,70.

Overlijden in het buitenland

Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over een uitvaart bij overlijden in het buitenland.