Vermelding geslacht wijzigen (transgender)

Wilt u het geslacht dat in uw geboorteakte staat wijzigen omdat u transgender bent? Dan kunt u dit bij de gemeente laten veranderen in uw geboorteakte. U kunt hierbij eventueel ook uw voornamen wijzigen.

Voorwaarden

  • U kunt uw geslacht en eventueel uw voornamen in Bernheze laten wijzigen als u in Bernheze geboren bent. Maak hiervoor een afspraak. De verklaring kan worden afgelegd vanaf de leeftijd van 16 jaar. U verklaart bij de ambtenaar van de burgerlijke stand dat u de overtuiging hebt tot het andere geslacht te behoren.
  • Bent u buiten Nederland geboren? Neem dan contact op met de ambtenaar van de burgerlijke stand van gemeente Den Haag.

Voornaamswijziging

Bij uw geslachtswijziging kunt u ook uw voornamen wijzigen.

Nodig bij uw aanvraag

De ambtenaar van de burgerlijke stand heeft de volgende documenten van u nodig:

  • een verklaring van een deskundige. Hierin staat dat u tegenover deze deskundige heeft verklaard de overtuiging te hebben tot het andere geslacht te behoren dan in uw geboorteakte staat. En dat u begrijpt wat de gevolgen van uw beslissing zijn om uw geslacht te veranderen. Deze verklaring mag op het moment van aangifte niet ouder zijn dan 6 maanden. Kijk op de website van de Rijksoverheid voor informatie over de deskundigen die een verklaring kunnen afgeven.
  • als u de Nederlandse nationaliteit heeft: een bewijs van Nederlanderschap. Dit is een Nederlandse identiteitskaart, Nederlands paspoort of een verklaring van Nederlanderschap. 
  • als u een andere nationaliteit heeft: een paspoort en de voor- en achterzijde van een geldig verblijfsdocument.

Kosten

Aan de aangifte zijn geen kosten verbonden. De gemeente brengt wel verzendkosten en leges voor eventuele afschriften in rekening.

Hoelang duurt het?

Het veranderen van uw gegevens op uw geboorteakte duurt ongeveer één week. U krijgt een bevestiging per post als uw gegevens zijn aangepast.

Belangrijk na de wijziging

Zodra uw geboorteakte is aangepast, voert de gemeente de wijzigingen door in de Basisregistratie Personen (BRP). De woongemeente en overheidsinstanties die zijn aangesloten op de BRP ontvangen de wijzigingen automatisch. Aan andere instanties moet u zelf doorgeven dat uw geslacht en eventueel uw voornamen zijn gewijzigd. U kunt dit controleren door in te loggen met DigiD.

Uw identiteitsdocumenten zijn na de geslachtswijziging niet langer geldig. Deze documenten zijn door de wijziging van het geslacht van rechtswege vervallen en moeten daarom worden ingenomen. Maak daarom een afspraak voor het vragen van een nieuw identiteitsdocument.