Erkenning kind

Als u als man niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt met de moeder van een kind kunt u toch het wettelijk vaderschap van het kind op u nemen. Dit wordt erkenning genoemd. Voor elk kind dat binnen uw relatie wordt geboren, moet apart erkenning worden gedaan. U moet voor de erkenning een afspraak maken. Bij de erkenning van het kind moet de erkenner en de moeder persoonlijk aanwezig zijn.

Afspraak maken

Meenemen

De moeder en de vader moeten zich legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

Erkenning ongeboren vrucht

Een erkenning tijdens de zwangerschap wordt een erkenning ongeboren vrucht genoemd. Dit heeft als voordeel dat het wettelijk vaderschap op dat moment al vastgelegd is. Ook kan dan de achternaam van het kind al vastgelegd worden.

Erkenning bij of na de geboorte

Erkenning kan ook bij of na de geboorteaangifte, maar niet als er al een vader in de geboorteakte van het kind vermeld staat. Bij kinderen tot 16 jaar moet de moeder schriftelijk toestemming geven. Vanaf 12 jaar moet ook het kind zelf schriftelijke toestemming geven voor de erkenning.

Naamskeuze

Wilt u tijdens de erkenning de achternaam van uw kind kiezen? Dan moeten u en uw partner samen naar de burgerlijke stand.
U kunt voor uw eerste kind de achternaam van de moeder, de duomoeder of de vader kiezen. U gaat samen naar de burgerlijke stand om uw naamskeuze te laten vastleggen. Dit kan niet door 1 van u beiden en ook niet schriftelijk. De gekozen achternaam geldt ook voor alle volgende kinderen. De keuze kunt u voor de geboorte of tijdens de geboorteaangifte laten vastleggen. Als u uw kind eerst moet erkennen, kunt u tijdens de erkenning de achternaam van uw kind kiezen. Naamskeuze kan ook bij adoptie en bij de gerechtelijke vaststelling van het ouderschap.

Gezag

Na de erkenning heeft u als vader nog geen gezag, u bent dus nog geen wettelijk vertegenwoordiger van het kind. Na de geboorte van uw kind kunt u het gezag, met toestemming van de moeder, laten registreren bij de rechtbank. U kunt uw aanvraag voor het gezamenlijk gezag digitaal verzenden. Via dit formulier kunt u samen met de andere ouder eenvoudig het gezamenlijk gezag over uw kind digitaal aanvragen. Beide ouders loggen in met hun DigiD. U hebt het Burgerservicenummer (BSN) van uw kind nodig bij het invullen van het formulier. Na het invullen van het formulier wordt uw aanvraag verwerkt. U ontvangt binnen twee weken per post een uittreksel uit het Gezagregister over uw aanvraag tot gezamenlijk gezag op het adres waar het kind staat ingeschreven.